Review i Statens It-råd - Peak Consulting Group
peak logo

NO

Review i Statens It-råd

Print Friendly, PDF & Email

Digitaliseringsstyrelsens nye model for porteføljestyring af statslige it-systemer har gjort det obligatorisk for statslige myndigheder at kortlægge deres it-systemportefølje og få den gennem review hos Statens It-råd. Hos Peak har vi hvervet nogle af landets eksperter på området, og vi står klar til at hjælpe jer med hele processen.

Statslige myndigheder med it-omkostninger over 30 mio. eller samfundskritiske systemer i deres it-portefølje, skal til review i Statens It-råd. Dette er for at sikre, at porteføljen følger Statens model for it-porteføljestyring, der har til formål at skabe et bedre overblik over statslige myndigheders kritiske it-systemer. Modellen består af tre forskellige faser som et led i en treårig cyklus, der skal skabe netop dette overblik. De forskellige faser består af:

Kortlægning af it-systemporteføljen: Ud fra 6 forskellige korlægningsdimensioner skabes overblik over interne og eksterne parametre for myndighedens it-systemportefølje.

It-handlingsplan: It-handlingsplanen er et dokument der skal tage højde for fremtiden. Det betyder, at myndigheden skal være fremadskuende og tage højde for evt. fremtidige problematikker der kan opstå i forbindelse med it-systemporteføljen.

Review i Statens It-råd: Den indsamlede information fremsendes til Statens It-råd til gennemgang. Der vil ofte være ændringer og andre processer der skal gennemgås i denne sammenhæng.

Hvorfor skal man følge modellen?

At følge modellen for Statens It-porteføljestyring er obligatorisk for myndigheder med it-omkostninger for over 30 mio. Det samme gælder review i Statens It-råd Og det er med god grund. Der er nemlig mange gevinster at hente, fx:

 • I efterlever compliance og lovkrav
 • I opnår indsigt i styrker og svagheder i jeres it-landskab
 • I kommer jeres tekniske gæld til livs
 • Potentielle it-besparelser på sigt

erik petersen

Erik Pedersen

Client Director

Tlf: 24942919

Vores tilgang

I Peak assisterer vi jer gennem hele processen. Dette gælder også opsamling på eventuelle ændringer der skal laves, opfølgning mv. Vores mål er at gøre denne proces så nem og overskuelig som muligt for jer. Derfor kan vi rykke ind på én eller flere af disse områder:

Bliv klar til It-rådet

Vi tager et indledende møde med jer og holder 4 workshops, som gør jer klar til at udarbejde materiale til It-rådet. I får kompetencer inden for:

 • Etablering af systemoverblik.
 • Udarbejdelse systemlister
 • Planlægning af datagrundlag.
 • Planlægning af It-handlingsplan

Produktion af materiale

Peak assisterer jer med at producere det nødvendige materiale, som skal til review i Statens It-råd. Materiale vil bl.a. bestå af:

 • Systemliste.
 • Datagrundlag.
 • It-handlingsplan.

Eksternt review

Vi er jeres eksterne reviewer, der udfordrer og assisterer jer med den årlige statusrapportering. Der vil bl.a. foregå:

 • Opsamling på ændringer i systemporteføljen.
 • Opfølgning på it-handlingsplanen.
 • Gennemgang af ændringer og gennemførte tiltag.
 • Fremsending af materiale i form af systemliste, datagrundlag og it-handlingsplan.

Resultater

Myndighed gennemførte review hos Statens It-råd
SKAT mindskede fejlrate med 20% i årlige indberetninger

Skal I til review i Statens It-råd?

Der er mange nøglepersoner (både eksterne og interne), der skal involveres i forberedelsen, hvilket gør det ekstremt vigtigt, at rækkefølgen på møder og workshops nøje orkestreres med respekt for den begrænsede kalendertid til rådighed. I Peak har vi et fuldt koncept for, hvordan vi assisterer myndigheder med at forberede sig til et review. Det inkluderer foruddefinerede workshops og mødeagendaer, hvor vi effektivt får inddraget og sikret sammenhæng og integritet mellem leverancerne. Med andre ord, så sørger vi for at det gøres ordentligt.

statens it-råd

Sådan kortlægges it-systemporteføljen

Når I skal skabe overblik jeres it-systemportefølje, skal I kortlægge og vurdere alle systemer ud fra 6 kortlægningsdimensioner. Det er også ud fra disse dimensioner, jeres it-handlingsplan tager sin form.

Relaterede ydelser

TIPA Process maturity

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880