ITIL® 4 Foundation - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

It Service Management

ITIL® 4 Foundation

Print Friendly, PDF & Email

ITIL®4 skal ses som en evolution af den tidligere udgave (ITILv32011) og dermed bygges der videre på et allerede solidt og anerkendt rammeværk. ITIL®4 sikrer et pragmatisk og fleksibelt grundlag for og retningslinjer til organisationer og virksomheder, som oplever den digitale transformation på nært hold.

Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digitale og fysiske ressourcer og kompetencer, nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation herunder DevOps, LeanIT og agil udvikling.

Evolutionen til ITIL®4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Management og bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard indenfor IT Service Management.

ITIL® 4 Foundation

Hejsa

Deltagerne bør besidde en generel viden om IT samt forståelse for deres egen forretning og arbejdsgange. Såfremt du tidligere har arbejdet med ITIL eller gennemført et undervisningsforløb inden for dette område, vil det være en fordel. Det er dog på ingen måde en forudsætning for deltagelsen, men alene et plus da mange begreber således vil være kendte. Kurset kan opleves som ganske intensivt, og der må forventes, at der afsættes tid til hjemmearbejde under kurset.

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen gennemføres på kursets sidste dag og er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Da eksamen gennemføres på PC, er det vigtigt at medbringe denne på kursets sidste dag. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 1 time til eksamen.

Bemærk: Da eksamen, i skrivende stund, ikke er oversat til dansk, er det muligt at få 15 minutter ekstra tid, såfremt eksamenssproget ikke er dit modersmål. Du vil således kunne få op til 75 minutter til eksamen.

Ved beståelse opnår du en Foundation certificering samt adgang til My ITIL. På My ITIL vil du, i et år efter endt kursus, løbende kunne tilgå praktiske eksempler og guides til inspiration i dit arbejde med ITIL. Adgangen til My ITIL kan naturligvis forlænges efter udløb.
Læs mere om My ITIL her: https://www.axelos.com/professional-development/my-itil

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet.

Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Det hele

Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Udtalelser fra vores kursister

ingen udtalelser endnu
Itil 4 Foundation
Næste dato
22 September, 2021
København Ø

Varighed:

2 dage

Pris:

DKK. 8300,00

Ekskl. moms | Inkl certificering, materialer og forplejning

Næste kursus

Dato: 17. maj 2021

DKK. 12.200,00

Ekskl. moms | inkl certificering, materialer og forplejning

Dato: 20. maj 2021

DKK. 12.200,00

Ekskl. moms | inkl certificering, materialer og forplejning

Dato: 8. juni 2021

DKK. 12.200,00

Ekskl. moms | inkl certificering, materialer og forplejning

Få (endnu) mere viden

ITIL4 Manual
DKK. 1195 kr.

Mød vores undervisere

Leif Knudsen

Thomas Majmon-Siercke

Stephan H. Jensen

Vi har undervist følgende

forsvaret
STAR logo
statens it logo
Dataforsygning logo
spillemydighed logo
materiel-og-indkøbsstyrelsen-logo
domstolstyrelsen

Lignende kurser

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Rikke Bang
Rikke Bang

Training Director