Peak søger it-projektleder - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Job

Projektleder inden for IT Service Management

Print Friendly, PDF & Email

Har du erfaring med projektledelse inden for IT Service Management, compliance og/eller transition, er det måske dig vi søger!

Peak Consulting Group søger  nye kolleger til nyoprettede stillinger inden for it-projektledelse. De rette kandidater drives af, komplekse problemstillinger og trives i et højt fagligt miljø inden for områder som:

 • Transition og migrering
 • It-sikkerhed
 • It Service Management
 • Compliance
 • ISO-standarderne; 20000, 27001, 27002 og 27701

Corona til trods, går det os godt!

Vores kundeengagementer og ikke mindst vores organisatoriske opbygning gør, at vi agerer i tæt dialog med markedet, herunder i de trends og retninger der opstår, eller udspringer af vores mange aktiviteter. Vi oplever en fortsat stigende efterspørgsel efter vores kompetencer, og søger derfor tre nye kollegaer med minimum +10 års erfaring og to nye kollegaer med 2-3 års erfaring, inden for ovenstående områder.

Vi søger profiler, der opfylder disse krav

Du skal have erfaring med:

 • Projektledelse: ITSM, it-sikkerhed og ISO27001.
 • Implementering/optimering af it-processer f.eks. Best Practice, såsom ITIL eller lignende.

Kombineret med projektledelse af et eller flere af nedenstående områder:

 • It-anskaffelser.
 • Leverandørstyring herunder forvaltning af flerårige serviceleverancer.
 • Analyser og rapporteringer af komplekse problemer i offentlig kontekst.
 • Generelle it-projekter.

Dertil skal du gerne være:

 • Være ITIL-certificeret, meget gerne over foundation niveau.
 • Være certificeret projektleder, gerne IPMA eller PRINCE2, practitioner.
 • Have ageret i 2-3 eller flere forskellige virksomheder inden for de sidste 5-10 år.
 • Alternativt have arbejdet med opgaver, jf. stillingsopslaget, i minimum 2-3 år.

Hvem er vi?

Peak Consulting Group har eksistereret siden 2006, og har i dag over 30 fastansatte medarbejdere i vores danske hovedsæde, beliggende ved Vibenshus Runddel på Østerbro. De seneste år har vi ekspanderet yderligere med en afdeling i Oslo.

Vores kunder er koncentreret omkring top 100 virksomhederne i den private sektor, samt inden for stat, styrelser, ministerier og større kommuner. Vores værdigrundlag bygger på engagement, ordentlighed og integritet, og er en indgroet del af vores DNA.

Arbejdsopgaver

Vi lover dig interessante og afvekslende opgaver, hvor din indsats gør en afgørende forskel for kunden. Opgaverne vil f.eks. være:

Projektledelse og opgaver inden for ITIL: ISO27001 it-sikkerhed, compliance, GDPR, o.l.

Herunder:

 • Analyse af interne og eksterne processer mellem forretningen og it-afdelingen.
 • Optimering af organisationsniveauer på et taktisk og operationelt niveau.
 • Analyse af modenhedsniveauet og på baggrund heraf, udarbejdelse af anbefalinger med henblik på efterfølgende implementering.
 • Implementering og forankring af diverse IT Service Management processer f.eks. med udgangspunkt i ITIL, DevOps m.m.
 • Etablering af effektiv systemforvaltning, herunder ejerskab.
 • Kapacitetsplanlægning til understøttelse af strategiske initiativer.
 • Opfølgning og evaluering af kontrakter med leverandører.
 • Udfordre forretningen på deres forventninger til service fra it-afdelingen.
 • I forhold til governance og metodiske rammeværk kunne opgaverne indeholde elementer af ITIL, ISO27001, GDPR mv.

Generel projektledelse af it-projekter

ERP-systemer, udvikling af it-systemer, digitalisering af manuelle processer, outsourcing af applikations vedligeholdelsesopgaver, flytninger af it-drift, migreringer til cloud o.l.

Herunder:

 • Anskaffelser
 • Optimering af organisationsniveauer på et taktisk og operationelt niveau
 • Leverandørstyring – bl.a. forvaltning af flerårige serviceleverancer

Hvorfor Peak Consulting Group?

Velkommen til én af Danmarks bedste arbejdspladser. For anden gang i træk, er vi certificeret ”Best Place To Work“. Vi lytter, er jordnære, fordomsfrie og åbne for nye idéer. Her er en respektfuld omgangstone og rart at være, samtidigt med at vi har det sjovt. 

Hos os har du IKKE et salgsansvar. Vi tror på, at konsulenter fungerer og agerer bedst, når de koncentrerer sig om opgaveløsningen. Derfor ligger den kommercielle del hos vores dygtige Client Directors.

Arbejder du som konsulent i dag, vil du muligvis opleve, at vi har et andet set-up, da vi har en flad struktur. De fire Business Units Leaders har ansvaret for alle konsulenter og agerer direkte under CEO. 99% er senior profiler – den ene halvdel med +10 års erfaring, den anden halvdel med +20 års erfaring.

Vi gør ikke forskel på konsulenterne. Vores set-up gør, at du har kort vej til toppen og befinder dig i et miljø, hvor sparring er kulturen.

Du får løbende relevant faglig sparring og ny viden. Du mødes med kolleger fast til faglige fredage, hele konsulentdage, tværfaglig fordybelse og gå-hjem-møder.

Ansøgninsfrist:

Løbende

Er vi dit næste match?

Ansøgning og CV

Ansøgning og projekt-CV sendes til [email protected]. Det skal fremgå tydeligt af begge dokumenter, hvor i vores forretning du passer ind og hvorfor.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kim Fielsøe, rekruttering: 28 40 41 18

Kim Fielsøe
Kim Fielsøe

Rekruteringsmanager

Andre stillinger

Programleder – programledelse next level
Management konsulent
PEAK dna

Vores DNA

Peak gør Danmark dygtigere, fordi virksomheden består af dygtige mennesker Netop det menneskelige er essentielt for os.

Vi er optaget af, at du i mødet med os oplever en jordnær, lyttende og indsigtsfuld samarbejdspartner, og det er vores styrke i en nøddeskal.

Det betyder en evig stræben efter at være det mest relevante valg – for nuværende og kommende kunder, sparringspartner og medarbejdere.