Agile Fluency - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Agile Fluency

Print Friendly, PDF & Email

Teams er en af grundpillerne i en agil leveranceorganisation uanset om det er et leveranceteam, flere teams i et agilt tog eller en agil leveranceorganisation. Krav til modenheden i disse teams og deres selvforståelse er essentielt i arbejdet med at modne en agil leveranceorganisation. Med et agilt målbillede, får I en effektiv metode til at skabe high performance teams.

Uanset hvilken agil model I har valgt, så er effektive agile teams afgørende for at kunne levere værdi til kunderne. Via et agilt målbillede skaber I et landkort over den agile tilstand i organisationen, i det agile tog eller i et team – samt hvilken retning et team, tog eller organisation skal følge, for at indfri deres potentiale. Men alle agile teams har ikke det samme målbillede. Nogle vil skabe mest værdi ved at være meget dygtige til levere fejlfrie løsninger til tiden. Andre teams har brug for også at have et meget stærkt markedsfokus og være klar til at afprøve nye løsninger i markedet. Afhængig af hvad det enkelte teams behov er, så vil initiativerne, der er nødvendige, for at opnå high performance (og dermed agile fluency) være forskellige.

Hvad er gevinsterne?

I organisationer, der har arbejdet agilt i flere år, viser erfaringer, at dårlige vaner sniger sig ind, men samtidig også at de agile teams har en oplevelse af, at de er så gode, som de kan blive. Her kan et agilt målbillede anvendes til at holde et spejl op foran teamet og udpege de forbedringsmuligheder, der kan lede til: 

  • Øget kundeværdi
  • Krydsfunktionelle læringer 
  • Højere forudsigelighed

mød teamet

Karina Nordvig

Client Director

Tlf: 25602433

Vores tilgang

Med afsæt i værktøjet Agile Fluency Diagnostics, som vi er licenseret facilitator af, tilpasser vi et forløb med afsæt i jeres behov og ambitionsniveau. Processen indbefatter bl.a.:

Etablering af Baseline

På et udvidet retrospektiv etablerer vi i fællesskab en baseline for målbilledet. 

Identifikation af styrker

Vi identificerer de enkelte teams styrker og foreslår, hvilke områder teamet skal fokusere ekstra på.

Coaching og træning

Vi ruster jer til forandringerne gemme coaching, træning og sidemandsoplæring, så vi hurtigt bliver undværlige for jer.

Resultater

Agil coaching skabte erfaringsgrundlag hos dansk vinduesproducent
Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion
Energi- og telekoncern implementerede effektiv agil eksekvering

Lad os hjælpe jer med mod de optimale agile teams

I Peak har vi hands-on erfaring fra alle dele af et skaleret agilt setup. Dette bringer vi naturligt i anvendelse sammen med jer i en målrettet søgen efter at finde og omsætte uudnyttet potentiale i de agile teams til kundeværdi og høj forudsigelige.

agile fluency model

Modellen for Agile Fluency

Agile teams udvikler sig gennem 4 overordnede zoner. I hver zone er defineret ved, at teamet mestrer en række tilhørende færdigheder både i hverdagen og under pres – dvs. de opnår team fluency. Udviklingen mod et high performing agile team følger således ofte trinene i Diana Larsen og James Shores Agile Fluency Model.

Relaterede ydelser

Agil transformation
Agil kompetenceudvikling
Lean Portfolio Management

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880