Agil eksekvering i dansk telekoncern - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Case

Energi- og telekoncern implementerede effektiv agil eksekvering

Print Friendly, PDF & Email

Peak lagde fundamentet for et øget effektiviseringspotentiale i en nyligt fusioneret energi- og telekoncern. Det indebar bl.a. en konkret implementeringsplan for effektiv agil projektgennemførelse og it-drift samt udarbejdelse af klart definerede agile rammer.

Problem

I kølvandet på en nyligt overstået fusion havde koncernen et ønske om en yderligere styrkelse, tydeliggørelse og forankring af dens fælles eksekverings-, rapporterings- og styringsmodeller. Her skulle fokus primært være på strømlining af agile principper og metoder. Men organisationen havde en mangelfuld governance-model til prioritering af projekter, opgaver og incidents, da de agile udviklingsmodeller ikke var tilstrækkeligt beskrevet i projektmodellen. Derfor blev den agile tilgang ikke konsistent anvendt på tværs af afdelinger eller projektteams, og dem, der deltog i udviklingsprojekterne, havde forskellige agile erfaringsniveauer.

Løsning

En omfattende observationsfase med interviews og review af modellerne påviste et betydeligt effektiviseringspotentiale ved udvidet anvendelse af agile metoder. Derfor udarbejdede Peaks konsulenter en konkret og detaljeret implementeringsplan til at opnå mere effektiv projekteksekvering og it-drift. Her var fokus på en forankret agil model med klart definerede agile elementer. Modellen indeholdt bl.a. udformningen af en tydelig beskrevet it governance model for it udvikling, som sikrede klart beskrevne snitflader og rollefordelinger imellem PL, PO og Forretning. Der blev desuden lagt fokus på brugen af Agile Value Streams. Peaks konsulenter var således med til at levere en implementeringsplan, der muliggjorde og optimerede en effektiv agil eksekvering i organisationen.

Skal vi hjælpe jeres agile transformation i mål?

Vores konsulenter har dokumenteret erfaring med at implementere agile principper og således optimere en effektivt agil eksekvering i projekter og organisationer. Vi har ingen færdiglavede løsninger, men tager altid udgangspunkt i jeres situation, modenhed og ambitioner.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Læs vores andre cases

Transportselskab etablerer best practice investeringsprogram
Agil coaching skabte erfaringsgrundlag hos dansk vinduesproducent
Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion