Agil transformation - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Agil transformation

Print Friendly, PDF & Email

En agil tranformation er en stor investering i og for jeres organisation. Men det kræver både indsigt, parathed, modenhed, god forandringsledelse – og held, at skabe de ønskede gevinster. 

I et konstant omskifteligt marked må den succesfulde organisation lynhurtigt kunne tilpasse sine produkter og ydelser til nye behov og efterspørgsler. Det foregår ofte i en kompleks kontekst, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd. Her vinder den agile organisation et forspring, da den formår at samle specialistviden på tværs af organisationen og levere løsninger i korte sprints, der gør det muligt at afprøve teser og optimere produkter. I særligt komplekse organisationer, er det nødvendigt at skalere de agile processer, så mange forskellige teams i forskellige afdelinger kan arbejde koordineret om at skabe værdi. Her gennemgår hele organisationen en agil transformation oftest med udgangspunkt i et rammeværk som fx SAFe® . Agile transformationer kommer i både store og små størrelser. Uanset om man skal prøve sig med standups, etablere agile teams i projektkontekst eller omlægge en større del af organisationen til agil samarbejdsform, er en agil transformation en kompleks opgave, som arbejder med mindset og kultur.

Hvorfor skal I gennemgå en agil transformation?

En agil transformation er ikke et mål i sig selv, men et middel mod målet om at opnå kvalitets-, effektiviserings- eller informationsmæssige gevinster. En agil transformation kan hjælpe jer med at opnå:   

  • Højere kvalitet i slutprodukter
  • Hurtigere time to market
  • Øget effektivitet i det enkelte team
  • Fleksibilitet ift. ændringer i markedet

mød teamet

Karina Nordvig

Client Director

Tlf: 25602433

Vores tilgang

Vores arbejde med agile transformationer – uanset størrelse – tager udgangspunkt i vores agile transformationsmodel. Her er fokus ikke kun på at implementere en agil arbejdsform, men i lige så høj grad løbende at tilpasse efter de opstillede gevinster for transformationsarbejdet. Med modellen sikres det, at man kommer hele vejen gennem scoping og etablering af roadmap til eksekvering og gevinstmåling. Det gør vi blandt andet gennem: 

Modenhedsmåling

Vi måler jeres agile modenhed og parathed – og kommer med anbefalinger til indsatsområder. 

Strategi

Sammen afdækker vi behov og rammesættende vilkår – og lægger en strategi for implementeringen og vælger et rammeværk at arbejde ud fra.

Business case

Vi udarbejder en business case, så I ikke er i tvivl om, hvordan I måler gevinsterne af jeres investering i det agile.

Organisering

Der etableres et coreteam, der primært består af jeres medarbejdere, der bliver omdrejningspunktet for den agile transformation.

Implementering

Der etableres en række strategier for håndteringen af transformationen. Transformationen gennemføres via mindre initiativer, der sikrer de nødvendige kompetenceløft og forankring af den agile samarbejdsform.

Resultater

Agil coaching skabte erfaringsgrundlag hos dansk vinduesproducent
Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion
Energi- og telekoncern implementerede effektiv agil eksekvering

Står I over for en agil transformation?

Vi rådgiver fra strategi til eksekvering. Alle vores agile konsulenter er meget erfarne og højt certificerede. Vi kan stille med både en enkelt konsulent eller et helt team – og kan bidrage med agil rådgivning, konsulentløsninger, uddannelse og netværk med de mest erfarne virksomheder og konsulenter. Og så sætter vi os selvfølgelig ind i jeres kultur og behov og tager udgangspunkt i dér, hvor I er.

Slide1

Vi bruger den agile transformationsmodel

Gennem 5 overordnede faser illustrerer den agile transformationsmodel, hvordan arbejdet med implementering og transformation tager form.

Relaterede ydelser

Agil kompetenceudvikling
Lean Portfolio Management

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880