Persondatapolitik

Det skal gøres ordentligt

Print Friendly, PDF & Email

Persondata politik

I Peak Consulting Group A/S har vi en god persondatapolitik og vi passer godt på dine persondata, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse mere om vores persondata politik, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte i Peak Consulting Group A/S, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Peak Consulting Group A/S er den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Peak Consulting Group A/S, er:

Peak Consulting Group A/S
Lyngbyvej 2, 2100 København
Telefon: + 45 3526 2880
E-mail: [email protected]
CVR-nr. 2117 7407

 
Kontaktoplysninger på Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige.

Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på [email protected]

 
1. Formål med behandling af personoplysninger og persondata politik

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Peak Consulting Group A/S behandler, hvorfra Peak Consulting Group A/S indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Peak Consulting Group A/S kan videregive personoplysningerne til.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger (som beskrevet i vores  samtykke til markedsføring).

Peak Consulting Group A/S har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra Peak Consulting Group A/S, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Peak Consulting Group A/S giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden indenfor kompetenceudvikling, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Du kan give dit samtykke til, at Peak Consulting Group må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

1.1.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, demografiske forhold, din adfærd på Peak Consulting Groups digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser og deler) din kommunikation med Peak Consulting Group A/S (f.eks. hvis du har spørgsmål til din fremtidige kompetenceudvikling eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data, oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (f.eks. hvad du synes om vores produkter).

1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis Peak Consulting Group A/S modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

 • Oplysninger om hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Peak Consulting Group A/S.
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre.

1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support, certificeringsregistre og leverandørydelser.

1.2 Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:

 • Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger

1.2.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Peak Consulting Group A/S udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig, (oftest vil oplysningerne dog anvendes i anonymiseret form).

 
Persondata vil være:
 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Navn, kontaktoplysninger, køn, kundenummer, oplysninger om dit engagement i Peak Consulting Group A/S (f.eks. din kursusdeltagelse) og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

1.2.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Peak Consulting Group A/S’ produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.2.3 Videregivelse af dine persondata

I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på Peak Consulting Group A/S’ hjemmesider

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Peak Consulting Group A/S’ hjemmeside(r) eller du henvender dig via vores kontaktformularer (f.eks. hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”klagebehandling”.

1.3.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Peak Consulting Group A/S de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, virksomhedsnavn og eventuelt CVR-nummer.

1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Peak Consulting Group A/S indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder:

 • Google Analytics – Peak Consulting Group A/S anvender Google Analytics på Peak Consulting Group A/S’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.

1.3.3 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

De personoplysninger, som vi har indsamlet via Google Analytics, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.3.4 Videregivelse af dine persondata

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

1.4 Uddannelsesforløb

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi eller du selv tilmelder dig et uddannelsesforløb. Det sker for, at vi kan sikre, at du får det bedste uddannelsesforløb.

1.4.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil  være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Fødselsdato, køn, oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

1.4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at Peak Consulting Group A/S kan forfølge en legitim interesse, nemlig at dig, din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, et tilbud på fortsat kompetenceudvikling af Peak Consulting Group A/S (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

1.4.3 Hvor får vi persondata om dig fra?

Peak Consulting Group A/S kan modtage dine personoplysninger fra dig selv, din arbejdsgiver eller organisation (som du er medlem af).

1.4.4 Videregivelse af dine persondata

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

 

2. Overførsel af persondata til lande uden for EU/EØS

Peak Consulting Group A/S bruger samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England, da vores kursussystem er placeret på servere i dette land. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til England. Når England udtræder af EU, udgør England et såkaldt tredjeland uden for EU/EØS. Dataoverførslen vil herefter ske i henhold til EU Kommissionens standardkontrakt for overførsel af personoplysninger, medmindre England anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvis Peak Consulting Group A/S indgår EU Kommissionens standardkontrakt med de engelske samarbejdspartnere, kan du til hver en tid få udleveret en kopi af standardkontrakten ved at kontakte Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige.

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger – persondata politik

Peak Consulting Group A/S persondata politik opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for Peak Consulting Group A/S’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger og persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Peak Consulting Group A/S opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger. Når data ikke længere er relevante, er blevet tilbagekaldt af dig eller opbevaringspligten ophører jf. gældende lovning, slettes dine persondata automatisk. Peak Consulting Group A/S bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål.

 

4. Pligtmæssig information om persondata politik

Peak Consulting Group A/S har brug for personoplysninger om dig, når vi f.eks. opretter og administrerer din tilmelding til et uddannelsesforløb. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Peak Consulting Group A/S, vil konsekvensen være, at Peak Consulting Group A/S ikke kan varetage formålene ovenfor, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde i Peak Consulting Group A/S.

 

5. Dine rettigheder vedrørende persondata politik

Når Peak Consulting Group A/S behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Peak Consulting Group A/S behandler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning af persondata politik
  Som beskrevet under afsnit 3, så overholder Peak Consulting Group A/S til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Peak Consulting Group A/S inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Peak Consulting Group A/S’ opbevarings- og dokumentationspligt.
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse Peak Consulting Group A/S’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Peak Consulting Group A/S, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Tilbagekaldelse af samtykke og persondata politik
  Hvis Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Peak Consulting Group A/S ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige. Det gør du ved at sende en mail til [email protected] og Peak Consulting Group A/S vil behandle sagen inden for 30 dage.

 

6. Politik for sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Sletning af data gælder både for elektroniske data og for printet data. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke.

Som kunde, medarbejder eller associate/samarbejdspartner hos Peak Consulting Group har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på [email protected] . Sletning af dine data sker senest en måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på [email protected]

7. Samtykke til fotografering

Peak Consulting Group bruger billeder og video fra egne arrangementer og kurser i på vores hjemmeside, tryksager og sociale medier. Jf. Datatilsynet skelnes der mellem to forskellige typer billeder: Situationsbilleder og portrætbilleder. Peaks billeder vil som oftest være situationsbilleder, der skildrer en situation eller aktivitet. Disse kræver som udgangspunkt ikke samtykke af personerne på billedet, så længe de hverken udstiller, udnytter eller krænker dem. I de tilfælde, hvor Peak ønsker at tage portrætbilleder, indhenter vi et skriftligt samtykke. Uanset hvilken type billede, der er tale om, kan samtykket til enhver tid tilbagekaldes af personerne på dem. 

8. Klage til Datatilsynet om persondata politik

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Peak Consulting Group A/S’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Peak Consulting Group A/S, hvis du mener Peak Consulting Group A/S har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Peak Consulting Group A/S’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail [email protected].

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880