P3M3® modenhedsmåling - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Print Friendly, PDF & Email

Modenhed indenfor projekt-, program- og porteføljeledelse siger noget om organisationens evne til at skabe vellykkede forandringer gennem porteføljer, projekter og programmer. Med en P3M3® modenhedsmåling kan I måle, hvordan I gennemfører alle 3 typer ledelse – og hvordan I forbedrer dem ud fra en officiel international best practice standard.

P3M3® står for Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model. Det er en model, der bruges til at vurdere en given organisations kompetencer og eksekveringsevner. Samtidig giver den bud på, hvordan kompetencer og evnen til at eksekvere kan blive bedre. Vurderingen kan give input til, hvor man skal sætte ind for at styrke samspillet mellem projekter – enten inden for en portefølje af projekter eller i et program. Målingen giver samtidig viden om, hvor eventuelle investeringer i kompetenceudvikling bedst giver nytte.

Modenhedsmålinger gennemføres i tæt samarbejde med kundens medarbejdere og ledere. 

Hvad er effekterne?
P3M3® giver en objektiv vurdering af projektmetodernes forankring og projektadfærden i organisationen.  Flere danske virksomheder benytter modellen til at opnå gevinster som:
  • At fastholde eller sikre effekten af investeringer
  • En tydelig baseline at måle fremdrift op imod
  • De rigtige kompetencetiltag på det rigtige tidspunkt
  • Sikre fortsat erfaringsopsamling og læring, herunder at ny viden og kompetencer implementeres i praksis
  • Øget konkurrencedygtighed gennem forbedret effektivitet og leverance

patrick Sorentino, forandringsledelse

Patrick Sorrentino

Client Director

Tlf: 26 16 40 28

Vores tilgang

En P3M3® modenhedsmåling med Peak indeholder alle de officielle P3M3® processer og leverancer, samt den afsluttende P3M3® rapport. Dertil producerer vi også en Peak rapport, der kan fungere som et roadmap mod øget modenhed i organisationen. De overordnede trin, vi kommer igennem er:

Identificering

Vi identificerer jeres ambitionsniveau

Vurdering

Vi laver en vurdering af alle projekternes kompleksitet i jeres organisation

Måling

Modenhedsmåling af udvalgte fokusområder og perspektiver, samt anbefalet modenhedsniveau der understøtter forretningens behov.

Forbedringer

En liste med forbedringstiltag ift. det anbefalede ambitionsniveau

Implementeringsplan

Realistisk og detaljeret implementeringsplan, der direkte kan anvendes til at igangsætte forbedringsinitiativerne

Resultater

Modenhedsmåling sikrede fortsat forbedring af projekteksekvering

Skal vi varetage jeres modenhedsmåling?

Skal vi tage en snak om, hvad P3M3® kan gøre for jeres organisation? I Peak har vi bred erfaring med modenhedsarbejde på både organisatorisk – leverance og individniveau. Og erfaringen fortæller os, at det typisk tager mellem 12-18 måneder at flytte sig ét modenhedstrin. Det kan derfor være en god investering at få erfarne øjne på jeres modenhedsmåling allerede fra start.

P3M3 modenhedsmåling
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

Hvilket niveau befinder I jer på?

En P3M3® modenhedsmåling placerer en given organisation på et af de 5 modenhedsniveauer. Klik på det enkelte niveau for at læse kendetegnene ved det. Fra hvert niveau er der en række anbefalede tiltagfor at nå det næste niveau.

Relaterede ydelser

Modning og governance
Forandringsledelse

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880