Investeringsprogram fik programkontor - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Case

Transportselskab etablerer best practice investeringsprogram

Print Friendly, PDF & Email

Peak hjalp Københavnsk transportselskab med at etablere PMO til et større investeringsprogram. Det indebar bl.a. udarbejdelse af styringsværktøjer, etablering af programstruktur og sikring af gevinstrealisering.

Problem

Selskabet havde fået bevilliget 2 mia. kr. til et investeringsprogram, der skulle sikre øget kapacitet i togene samt reducere vedligeholdelsesudgifter i den eksisterende togflåde. Programmet var dog forankret i selskabets driftafdeling, hvis erfaring med programetablering var mangelfuld, og som risikerede at sluge for mange ressource ift. afdelingens øvrige forpligtelser og driftopgaver. Der var derfor behov for både rådgivning i at opbygge et PMO samt at fastholde fremdriften i etableringen af programmet.

Løsning

Tilgangen til etableringen af PMO’et tog udgangspunkt i best practice metoden Managing Succesful Programs (MSP). Her rådgav Peak særligt om selskabets anbefalede beslutningshierarki samt den grundlæggende programstruktur og programplan. Det inkluderede også at skabe en projektforståelse og gensidig commitment blandt programmets deltagere – lige fra projektmedarbejder til styregruppe og direktion. For at sikre compliance ift. både Statens programmodel og Statens it-projektmodel blev der desuden udviklet og implementeret forskellige styringsværktøjer og skabeloner som fx ledelsesresumé, gevinstbeskrivelser og programgrundlag. Som et supplement til dette foretog Peak løbende kontrol med programmet og projekternes dokumentation, for at sikre ensartet anvendelse og forbedre compliance.

Endelig fastlagde Peak et gevinstrealiseringssetup baseret på rammeværket Managing Benefits. Det betød bl.a. løbende dialog med projektlederene om, hvordan man beskriver gevinstrealiseringen, samt måling af gevinsterne og handlingsplaner med udpegede gevinstejere.

 

Resultater

0 %
øget kapacitet forventes realiseret
0
workstreams satte retning for programmets fremdrift
0 mdr.
fra projektstart til projektafslutning

Skal I etablere et programkontor?

I Peak har vi nogle af landets skarpeste projekt-, program- og porteføljeledere, og vi hjælper jer gerne med at rydde op og skabe retning i jeres projekter. Uanset om I skal starte fra bunden eller mangler retning på jeres nuværende program, rådgiver vi gerne om, hvordan I kommer i mål.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Læs vores andre cases

Agil coaching skabte erfaringsgrundlag hos dansk vinduesproducent
Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion
Energi- og telekoncern implementerede effektiv agil eksekvering