Styregrupper - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Styregrupper

Print Friendly, PDF & Email

En styregruppe er ikke noget man sidder i. Det er noget, man arbejder i. Desværre hersker der i mange styregrupper tvivl om, hvad deres egentlige rolle og ansvar er – og det går ud over projektets succes. Derfor skal organisationer investere i deres styregrupper på samme måde, som de gør i projektledelse.

Projektlederere varetager den daglige drift af et projekt. Men styregrupper er dem, der udstikker rammerne og har ansvaret for projektets succes. Alligevel er styregruppetræning ikke på dagsorden i særlig mange danske organisationer. Og det selvom det at være i en styregruppe kræver både tid, teamwork og beslutningskompetencer. I Peak hjælper vi styregruppemedlemmer med at definere deres roller og ansvar, at samarbejde som et lederteam og realisere gevinsterne i projektet. Men vi hjælper også projektledere med at klæde deres styregruppe ordentlig på til at træffe de nødvendige beslutninger på det rigtige grundlag.

Hvorfor er det vigtigt med kompetente styregrupper?

Undersøgelser viser, at teams, der afsætter tid til at lære hinanden at kende og skaber tillid i starten af projektet, på trods af deadlines og et tæt pakket program, opnår bedre resultater end dem, der ikke prioriterer det. Det er resultater som:

  • Hurtigere indsatser mod afvigelser fra projektplanen
  • Større tillid mellem styregruppe og projektorganisation
  • Større gevinstrealisering på projekter
  • Bedre fremdrift i projektafviklingen

Lars muusmann

Lars Muusmann

Client Director

Tlf: 25 44 57 67

Vores tilgang

I Peak hjælper vi både styregrupper og projektledere i at spille hinanden bedre gennem vores forløb med enten coaching, workshops eller uddannelser.

Roller og ansvar

Styregruppemedlemmerne klædes på til rollen og bliver fortrolige med deres roller og beslutningsmandat.

Business Case

Med de rigtige styringsredskaber og et kontinuerligt fokus på business casen, kan styregruppen sikre størst effekt af projektet.

Gevinstrealisering

Hvordan hænger styregruppens ledelsesansvar sammen med gevinstrealiseringen af projektet?

Rapportering

Projektlederen trænes i at udarbejde styregruppemateriale, der sætter styregruppen i stand til at udføre deres opgaver.

Resultater

Sådan fik Københavns Lufthavn styring på +100 projekter med porteføljestyring

Lad os varetage jeres styregruppetræning

Alle projekter er forskellige og derfor vil et projekts forløb altid variere. Derfor tilrettelægger vi også vores styregruppeforløb efter, hvad der giver mening for jer. Det kan være coaching 1:1, observationer med feedback eller længere uddannelsesforløb.

styregruppen-bogen

Læs bogen "Projektets styregruppe"

I Peak har vi skrevet en bog om styregrupper, som har til formål er at gøre projekternes styregrupper og medlemmer mere kompetente, således at vi får flere succesfulde projekter i Danmark. Værktøjerne er baseret på i alt 27 anbefalinger, som bogens forfattere har uddraget af dels de internationale standarder og guidelines for projektledelse, dels en række eksperters anbefalinger, konkrete erfaringer fra fejlslagne offentlige og private projekter, samt en omfattende styregruppeundersøgelse, udført blandt Peak Consulting Groups kunder.

Relaterede ydelser

Projekter i Statens It-råd

Relaterede kurser

Styr din styregruppe
DKK. 3.500 kr.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880