It service management - Peak Consulting Group
peak logo

NO

It service management

Print Friendly, PDF & Email

It skal bidrage effektivt til forretningen. Men det kræver for mange et skifte i måden at lede og kommunikere mellem it-afdelingen og ”alle de andre”. Med fokus på den forretningsorienterede it service management transformation skaber I en effektiv servicekultur og øger værdiskabelsen. 

Mange it-afdelinger spiller ofte en dobbeltrolle, hvor de både er ryggraden i opretholdelse af en høj og effektiv it-drift og samtidig også agerer servicefunktion for interne og eksterne kunder.  Det betyder, at medarbejderne i it-driftsafdelingen på den ene side skal risikominimere nye projekters potentielle påvirkning på oppetiden gennem en ’beskytter rolle’, og på den anden side skal yde en rådgivende, sparrende og servicerende funktion i form af en ’intern konsulentrolle’. Derfor undergår stadig flere organisationer en kundeorienteret transformation i form af it service management, hvor der indarbejdes en forretningsorienteret servicekultur på tværs af alle leddene i deres leverance- og supportkæde. Her betragtes afdelinger eller funktioner som leverandører af ydelser (services eller produkter), og forretningen som værende kunderne.

Hvorfor skal I prioritere det?

Gennemsnitligt 74 % af en organisations samlede it-midler bruges på at varetage it-drift og vedligeholdelse. Og med it service management sikrer I, at jeres 74 % bliver brugt på en måde, så forretningen opnår mest værdi og kvalitet for pengene. Det gør den, fordi I får:

  • Bedre kommunikation mellem forretning og it
  • Bedre rollefordeling mellem medarbejdere
  • En udtalt servicekultur med beskreve produkter og ydelser

erik petersen

Erik Pedersen

Client Director

Tlf: 24942919

Vores tilgang

VI hjælper jer med at etablere værdiskabende it service management i organisationen gennem bl.a.:

Systemforvaltning

Vil sørger for tilpasning/implementering af roller, ansvar og kompetencemodel samt rådgivning og sparring til digitaliseringschefer, systemejere og medarbejdere.

Etablering af servicekatalog

Vi omsætter it-driftens arbejde til de ydelser, kunderne efterspørger, og med en ordlyd som er meningsfuld for dem.

Modning af systemforvaltning

Vi foretager modenhedsmåling af systemforvaltningen og udarbejder handlingsplan for, hvordan I når næste modenhedsniveau.

Resultater

Styrelse etablerede it service management gennem dedikeret handlingsprogram

Skal I modne jeres it service management?

Med udgangspunkt i ITIL rammeværket hjælper vi virksomheder og organisationer med at effektivisere og skalere deres it-drift. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i, hvor I er. Det er afgørende, at rammeværket tilpasses den enkelte organisation for at opnå den rette styring. Vi behersker metoderne og hjælper din organisation hele vejen indtil gevinsterne er høstet.

Lars møllegaard

Quote

IT-afdelingen skal have fokus på at IT bliver leveret på forretningens præmisser

Lars Møllegård Lauritzen, fagansvarlig for it service management

 

 

Relaterede ydelser

Sourcing og kontraktstyring
Business Service Management

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880