Lean Portfolio Management - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Lean Portfolio Management

Print Friendly, PDF & Email

De agile teams er effektive, fokuserede og med klare prioriteter, der sikrer leverance af netop den værdi som kunderne efterspørger. De agile teams nødvendiggør også en agil porteføljestyring, der matcher netop den måde at arbejde på – men den er svær at få på plads.

For at kunne indfri det fulde potentiale fra blandt andet agile teams og toge, skal der være en række rammesættende forhold på plads. En af de rammesættende forhold er anvendelse af agil porteføljestyring. Ved anvendelse af klassisk porteføljestyring på toppen af agile teams og tog, vil der opstå vente- og spildtid i fx prioritering og finansiering af initiativer. Med Lean Portfolio Management (LPM) sikrer I flow, transparens og fleksibilitet i porteføljestyringen og etablerer rammer for løbende prioritering og funding, der understøtter de initiativer, der skaber mest kundeværdi. Derudover sikrer I transparens til de enkelte teams, så er tydeligt, hvordan deres daglige arbejde understøtter strategien.

Hvad er gevinsterne ved Lean Portfolio Management?

Selvom I er godt i gang med en transformation eller anser den for at være gennemført, vil styrkelse af agil porteføljestyring som understøttelse af agile teams og toge kunne hjælpe med til at indfri de agile potentialet i endnu højere udstrækning. Det kan fx være: 

  • Hurtigere beslutningsevne vedr. (re-)prioritering og afledte konsekvenser 
  • Øget transparens mellem strategi og eksekvering  
  • De bedste teams arbejder på det rigtige arbejde på det rigtige tidspunkt

mød teamet

Karina Nordvig

Client Director

Tlf: 25602433

Vores tilgang

Implementeringen af Lean Portfolio Management må aldrig ske via et Big Bang. I Peak anbefaler vi en trinvis implementering med udgangspunkt i et roadmap, der sikrer at den eksisterende og sandsynligvis traditionelle porteføljestyring ikke udfases før LPM eller delelementer er forankret og på plads. Denne tilgang er essentiel for at bevare tryghed ift. porteføljestyringen. Vores tilgang til implementering af LPM anvender vores Ready, Sync, Go processen:

Ready – Behovsafdækning

Vi afdækker behov og rammesættende vilkår. Vi kortlægger, afstemmer og præsentere de agile elementer, der er relevante for jer i et roadmap, der dækker det videre forløb. Vi etablerer læringsmål i samarbejde med jer og gennemfører relevante kursusforløb.

Sync – Nye samarbejdsformer

Vi konkretiserer og specificerer hvordan I kan anvende LPM under hensyntagen til organisationens nuværende rammesættende vilkår. Vi rydder op der, hvor gammelt eller nyt ikke giver værdi eller energi.

Go – Adfærd og forandringsledelse

Det kræver sit at ændre arbejdsform. Derfor hjælper og støtter vi jer gennem forandringerne i den første tid på både medarbejder- og organisatorisk niveau via coaching og facilitering af det første procesarbejde og de møder.

Resultater

Lån & Spar reducerede projektporteføljen med 70%
Sådan fik Københavns Lufthavn styring på +100 projekter med porteføljestyring

Skal vi tage en snak om jeres porteføljestyring?

Lad os hjælpe jer med at identificere, hvordan agil porteføljestyring kan understøtte jeres agile teams og toge under hensyntagen til jeres rammesættende vilkår. Med vores tilgang og erfaring kan vi hjælpe med at understøtte netop der, hvor agil porteføljestyring giver mest værdi for jer.

lean portfolio management

Dimensionerne i Lean Portfolio Management

Med Lean Portfolio Management binder I alle organisationens niveauer sammen og skaber transparens mellem det strategiske og det operationelle.

Relaterede ydelser

Agil transformation
Agil kompetenceudvikling

Relaterede kurser

No data was found

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880