Forretningstransformationer kræver impro - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Kan forretningstransformationer være strukturerede og improviserede på samme tid?

Print Friendly, PDF & Email

I en verden, hvor det eneste konstante er forandringer, bliver mange organisationer stadig deres strategier efter roadmaps og strategikort. Men holder det stadig? Vi tror på, at når det gælder forretningstransformationer, skal der være plads til konstante justeringer hen ad vejen. Det er nødvendigt at smide detaljerytteriet over bord og omfavne usikkerheden. Men hvordan gør man det?

Vi kender alle den klassiske tilgang til strategiarbejde og transformationer: Udarbejd et strategidokument gennem en inddragende proces, opsæt målsætninger på forskellige indsatsområder, fastsæt en strategiperiode, formuler en række projekter: Sæt i gang!

Denne metode gør direktionen i stand til løbende at tjekke, om strategien bliver fulgt, og om målene bliver opnået som forudsat. Succeskriteriet er at gennemføre et antal udviklingsprojekter på alle indsatsområder. Så har man leveret som aftalt. Forretningsgevinsterne er til gengæld langsigtede, så dem kan man (heldigvis) ikke følge op på endnu.

Slip trangen til hak ved leverancer

Måske stortrives denne traditionelle tilgang, fordi den giver tryghed i en tumultarisk tid. Eller måske fordi chefer ofte belønnes ud fra deres evne til at ”sætte hak” ved aftalte leverancer – også selvom gevinsterne udebliver. Eller måske ligger forklaringen i mange lederes velmente ønske om at være tydelig og udstikke en retning.

Men faktum er, at det sjældent virker efter hensigterne. For virkeligheden med alle dens ændrede præmisser farer forbi, mens du har travlt med at eksekvere på de formulerede leverancer. Resultatet er, at transformationen udebliver.

Hvil i de løse planer, og sæt det rette hold

Det er helt naturligt – og til en vis grad nødvendigt – at udvikle en god business case og en klar plan, inden der bliver smidt millioner af kroner i udviklingsaktiviteter. Særligt fordi aktiviteterne ofte sætter organisationen på overarbejde og påvirker driften (mere end du regnede med!).

Men trangen til at styre og planlægge skal tøjles, og der skal tages hensyn til alt det foranderlige. En handlingsplan for strategien må ikke gå for langt frem. Strategiske forretningstransformationer tager typisk mange år at gennemføre, men kan ikke planlægges med så langt et sigte. Maksimalt et halvt til et helt år. Resten må være en løs skitse, som tages op til vurdering jævnligt. Det skal desuden være muligt at revurdere, nedskalere og omformulere, hvis transformationen skal være realistisk.

Lyder det for løst?

Vi tror det virker. Især hvis du er kompromisløs i organisering og beslutningskompetence – ikke kun i starten, men igennem hele transformationsprocessen. Det er de rette mennesker med den rette frihed sammen med de nærværende og opmærksomme ledere, der skaber de reelle forandringer, som fører til de ønskede gevinster. Forretningstransformationer bliver kun en succes gennem en konstant dialog og opmærksomhed på udviklingen fremfor en blind tro på, et anerkendt rammeværk og en detaljeret plan.

jannik sørensen

Jannik Sørensen

Management konsulent
business transformation

Dorthe Jensen

Management konsulent
Michael Søby Andernsen

Michael Søby Andersen

Management konsulent

Det er de rette mennesker med den rette frihed, sammen med de nærværende og opmærksomme ledere, der skaber reelle forandringer. Ikke en velformuleret strategi

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880