Skriv en god business case - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Skriv en god business case

Print Friendly, PDF & Email

Hvad kendetegner en god business case, og hvilke værktøjer er nødvendige i forbindelse med at opstille og udregne en god business case?

En god business case beskriver et projekt set fra forretningens perspektiv og afgør, om projektet er en god investering for forretningen. Det er helt afgørende for projektets succes, at business casen bidrager til, at der vælges den løsning, der bedst opfylder forretningens behov.

De fem vinkler
Når et projekt skal ses fra forretningens perspektiv, bør det anskues fra fem forskellige vinkler:

Strategi, økonomi, finansiering, marked og eksekvering. Det kaldes også 5-case eller Better Business-case-metoden.

Virksomhedens strategi er overliggeren, der berettiger projektet. Når det skal vurderes, hvilken løsning der er value-for-money, så er det økonomiske perspektiv et centralt element i en god business case.

Løsningen er nemlig kun god, hvis finansieringen kan følge med, og hvis markedet kan levere og aftage de produkter, der forventes, samtidigt med at organisationen kan eksekvere selve projektet. Organisationens eksekveringsevne handler blandt andet om modenhed, kompetencer og ressourcer.

Når alt virker uoverskueligt

Førend et projekt startes op, ved man hverken meget om selve problemet eller om de mulige løsninger, derfor kan opstillingen af en god business case virke uoverskuelig. Nøglen til opstilling af en god business case er derfor et stærkt analysedesign og en trinvis fremgangsmåde.

Business casens tre faser
En trinvis og interaktiv fremgangsmåde medfører, at projektet undgår at blive styret af intuition.

Det første trin, i forbindelse med projektet, bør derfor være at opstille en strategisk business case, derefter en outline business case og afslutningsvis, når der er styr på elementer såsom priser, er det muligt at opstille en fuld business case.

Den strategiske business case

Den strategiske business case har fokus på strategi, mål og muligheder. Her er det vigtigt at anvende og undersøge de muligheder, der allerede er til rådighed.

For at opstille den strategiske business case skal der derfor primært indhentes inspiration, samtidigt med at den eksisterende viden anvendes.

Den strategiske business case er fundamentet til outline business casen.

Outline business case

outline business casen bliver de konkrete løsningsmuligheder analyseret nærmere som et grundlag for at træffe den endelige beslutning om, hvilken løsning der er den bedste.

Udover strategi og økonomi bliver der i den forbindelse også kigget nærmere på finansiering, marked og eksekvering.

Outline business casen afgør det næste skridt i processen, det kunne eksempelvis være et udbud.

Den fulde business case

Når de endelige priser er kendt, opdateres business casen, hvilket medfører, at de beslutninger, der fremadrettet træffes i forbindelse med projektet, har en fuld business case bag sig.

Business cases – det er noget vi kan blive bedre til
Opstillingen af en god business case bør i sin helhed anskues som en analyse.

En analytisk tilgang sikrer blandt andet, at alternativer undersøges systematisk, og at undersøgelser sættes ind, der hvor det er nødvendigt; det er især vigtigt, da det forkorter tiden på selve analysen, og dermed kommer projektet hurtigere i gang.

Et godt sted at starte er ved de ømme punkter, der allerede er kendskab til. Det kan eksempelvis være mangel på medarbejdere til at gennemføre projektet eller tendensen til at undervurdere, hvor mange ressourcer det kræver at gennemføre et projekt.

Kendskabet til de ømme punkter medvirker til, at det bliver nemmere at fokusere på den analyse, som ligger bag selve business casen.

Henrik Timm

Henrik Timm

Management konsulent og partner

Hele essensen i metodikken bag opstillingen af en god business case er, at man gradvist arbejder sig frem i en fornuftig takt. Vi skal jo ikke skabe viden på baggrund af en mavefornemmelse eller bruge ressourcer på spildt analysearbejde

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880