Hvad kan du som projektleder forvente af 2021? - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Hvad kan du som projektleder forvente af 2021?

Print Friendly, PDF & Email

Bare rolig, der ER noget at glæde sig til. Så fik vi (endelig) lagt 2020 bag os. Men hvad kan vi forvente efter et år med nedlukninger og økonomisk krise? Få 5 kvalificerede bud fra en Client Director, en Training Director og to ledelseskonsulenter.

Hvis der er noget, vi har lært af året 2020, så er det, at hele verden kan blive vendt på hovedet i løbet af få uger.

Set i det lys kan det virke en smule vovet at begynde at kloge sig på, hvad det kommende år vil bringe for dig som leder eller projektleder. Derfor har vi ikke bedt vores konsulenter og eksperter om at forudsige 2021, men om at foregribe det baseret på de tendenser, de er stødt på i det forgange år.

Resultatet er en bred vifte af indsigter om alt lige fra projektledelse til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, der kan ruste dig til endnu et år i et (mere eller mindre) ukendt terræn.

1. Skaleret agilt vinder indpas
2021 bliver året, hvor flere organisationer sætter fokus på optimering og lean porteføljestyring. 

Gennem de seneste år har flere både offentlige instanser og private virksomheder  skaleret agilt. Her er det særligt rammeværket SAFe®, der bliver anvendt. Nogle vælger at gå all in og gøre det efter bogen, andre plukker og anvender det, der giver mening for deres organisation. Mange steder er det dog stadig en hybrid af traditionelle projekter og agile teams/ART’er.

“Man betragter den agile implementering som en leverancemodel, hvor man stadig spørger efter output, fremfor outcome. Men man har glemt eller ventet med at tage Lean porteføljestyrings-delen med fra start, og derfor står mange organisationer nu overfor denne opgave i 2021,” siger Client Director Karina Nordvig Davids. “Derfor bliver der endnu mere brug for at prioritere på tværs og sikre sig, at investeringerne lægges i de produkter der giver mest mening i forhold til den overordnede strategi og kunderne som modtager”

2. Efterspørgslen på SAFe® og virtuelle løsninger vil stige
Ifølge Training Director Rikke Bang afspejles det øgede fokus på det agile i de kompetencer, organisationerne efterspørger blandt medarbejderne:

“Vi har oplevet en massiv efterspørgsel på vores agile certificeringer de seneste 10 måneder. Det har betydet udsolgte kurser og ekstraopsætninger i Leading SAFe® 5.0, men også en markant udvidelse af vores agile kursuskatalog med certificeringer i bl.a. SAFe® 5.0 Lean Portfolio Management eller Agile Product Owner 360°.”

Derudover er mulighederne for kompetenceudvikling generelt eskaleret i 2020, og særligt det virtuelle kursusformat vil (ikke overraskende) spille en stor rolle i det kommende år. “Vores kunder efterspørger fleksibilitet og hurtig omstilling, uden at det bliver bekostning af kvaliteten. Derfor vil kompetenceudvikling anno 2021 byde på mere utraditionelle, men lige så effektive kursusafholdelser, der passer til den enkeltes behov uanset om det er via e-learning, virtuelle kurser eller fysisk fremmøde.“

3. Hybriderne kommer!
Det er ikke alle, der hverken er klar til, eller ønsker at hoppe ud i det agile med begge ben.

Der er stadig mange projekter, der er langt bedre egnet til en traditionel projekttilgang – måske krydret med lidt agile værktøjer. Hybrid projektledelse er oplagt for organisationer, der enten ikke er klar til en stor agil transformation, eller som slet ikke er interesseret i at gå den agile vej – men som dog stadig oplever et behov for at booste projektfremdriften.

Her har projekthybriden Half Double vist sig at være et glimrende værktøj: ”Med Half Double tager du det bedste fra begge verdener og implementerer de værktøjer, der giver mening i det enkelte projekt. Du bygger oven på vandfaldsmodellen og prøver kræfter med effektive, agile værktøjer, men uden at skulle omlægge hele organisationen. Det er der flere og flere (særligt offentlige) organisationer, der begynder at se værdien i.” siger ledelseskonsulent Niels Kjærsgaard.

4. Den modne projektleder bliver udfordret

Vi kommer ikke uden om det. 2020 blev året hvor digitalisering og virtuelle arbejdsgange blev et vilkår på næsten alle arbejdspladser.

Det kræver en projektleder, der ikke alene forstår sig på de virtuelle værktøjer, men også mestrer at omsætte dem til effektive samarbejdsformer og meningsfyldte arbejdsmiljøer. ”Det voldsomme digitale ryk på relativt kort tid kan skabe massive udfordringer for den modne projektleder,” siger ledelseskonsulent Henrik Timm. ”Mange projektledere på 40+ har måske ikke de store teknologiske erfaringer med fx dokumentdeling eller virtuelle workshops. 2021 bliver et år, hvor du som projektleder skal blive helt tryg ved fjernledelse. Det gælder både i form af de tekniske værktøjer, men også som en støttende tilstedeværelse for projektdeltagerne, der skal motiveres på distancen.”

5. Projektlederrollen overlever 2021 – men titlen kan ændre sig

Selvom det kommende år byder på en palette af nye projekttilgange og -roller som i SAFe® og Half Double, er det ifølge Henrik Timm ikke ensbetydende med projektlederens død.

Der er fortsat brug for en, der kan bevare overblikket og tage beslutninger. Roller og ansvar bliver endnu mere vigtigt, jo mere vi forsøger at arbejde sammen på nye måder. Alting skal gå hurtigere og opfattes mere komplekst, og derfor er det vigtigt, at der er nogen, som har ledelsen. Så er det nemlig tydeligt, hvem der svinger taktstokken og tager beslutningerne. Måske er titlen ikke længere ’projektleder’, men behovet for en leder er der fortsat.

Mette Muxoll Schou

Digital marketingansvarlig

Hvis der er noget, vi har lært af året 2020, så er det, at hele verden kan blive vendt på hovedet i løbet af få uger.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880