Øget produktivitet i forbindelse med agilitet - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Øget produktivitet i forbindelse med agilitet

Print Friendly, PDF & Email

Peak har udført Danmarks hidtil største agile undersøgelse. Vi har i den forbindelse lavet en artikelserie, hvor vi forholder os til de vigtigste pointer. Denne artikel er nummer tre i serien.

Ingen opgaver eller organisationer er ens. Vi fandt det derfor interessant at undersøge, hvilke overordnede mål og gevinster organisationerne søger, samt hvilke gevinster, der er realiseret som et resultat af agile best practices.

Ovenstående graf viser deltagernes svar i forhold til mål og faktisk realiserede gevinster. Vi har derudfra gjort os en række observationer, som vi gennemgår i anden, tredje og fjerde artikel i denne serie.
Øget produktivitet

En anden målsætning, der ligger højt på topledelsens målbillede, er kravet til ”øget produktivitet”. Det dækkes af svarmulighederne ”øget produktivitet i leveranceteams” og ”bedre samarbejde og effektivitet i distribuerede teams”.

Denne gruppering er en af de målsætninger, hvor de realiserede gevinster ifølge respondenterne overstiger forventningerne. 15% af respondenterne har en forventning til denne målsætning, der indfries i 17,7% af organisationerne.

Hvad kendetegner de organisationer, der har succes med at øge produktiviteten?

Når produktivitetsgevinsten holdes op mod implementeringsgraden, viser undersøgelsen, at jo mere skaleret metoden er implementeret, jo mere produktivitetsforbedring oplever respondenterne. Der opleves dog allerede en markant produktivitetsforbedring ved anvendelse af udvalgte agile værktøjer, teknikker, processer eller lignende.

  • 38% af respondenterne, der arbejder med agile skalerede metoder, oplever øget produktivitet
  • 25% af respondenterne, der arbejder med agile teams i alle projekter, oplever øget produktivitet
  • 22% af respondenterne, der arbejder delvist med agile metoder, oplever øget produktivitet.

Undersøgelsen påviser, at selvom der kan opnås produktivitetsforbedring ved delvis implementering, så opnås den store gevinst på produktiviteten, når metoderne skaleres.

Ønskes realisering af gevinsten omkring produktivitetsforbedring kræver det tålmodighed.

Undersøgelsen peger på, at de fleste først oplever en forbedring efter tre år.

Det kunne indikere, at den kulturelle forandring, der ligger i at gå fra et traditionelt lineært mindset til et agilt systemisk mindset, er afgørende for produktivitetsforbedringen.

Det agile Danmark

Jens Christensen

Management konsulent og partner

Ingen opgaver eller organisationer er ens. Vi fandt det derfor interessant at undersøge, hvilke overordnede mål og gevinster organisationerne søger, samt hvilke gevinster, der er realiseret som et resultat af agile best practices

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880