Krisestyring af projekter - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Krisestyring af projekter

Print Friendly, PDF & Email

Skab kriseberedskab, og beskyt jeres projekter

Kriser opstår eller erkendes pludseligt, og sætter betydelige menneskelige eller materielle værdier på spil. Men det kan være meget svært at forudse hvornår og indenfor hvilket område, krisen opstår og får effekt i. Desuden har alle implicerede som oftest meget kort tid at reagere på krisen i. Det kan have fatale følger for projekter i organisationer og virksomheder, hvis organisationen ikke har sin krisestyring af projekter på plads.

Kan man planlægge for det uforudsete?

Ja, delvist. Men det kræver, at organisationen og dens ledere som helhed begynder at vende sig til tanken om kriser og uforudsigelighed som et vilkår for alle projekter. For ved at acceptere at alting kan blive vendt på hovedet, gøder organisationen jorden til, at en ud-af-boksen tankegang kan blomstre frem.

Når vi arbejder med kriserobusthed blandt vores kunder, anbefaler vi altid, at de starter med at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til. Her kan fokus med fordel være på fx:

  • Hvordan der træffes beslutninger
  • Hvad og hvor ofte kommunikeres der ud til medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Hvilken (it) infrastruktur benyttes
Proaktiv krisestyring af projekter

Hvis vi zoomer ind på projekter i krisetider, så er et projekt en investering, der varetages på vegne af borgere eller aktionærer. De skal derfor beskyttes, når kriser træder ind. For at kunne etablere det rette beredskab omkring projekterne, er vores anbefaling altid på forkant at have foretaget følgende handlinger:

  1. Skab et fælles overblik over projekternes kritikalitet.
  2. Fastlæg governance-strukturen i relationen til kritikaliteterne og udarbejd passende dokumentation.
  3. Gennemfør undervisning i krisestyring.
  4. Test din projektorganisation.
Se vores webinarer om krisestyring og -robusthed

I april måned 2020 afholdte vi to webinarer om hhv. krisestyring og it-sikkerhed. Dem kan du se (eller gense) herunder.

Når vi arbejder med kriserobusthed blandt vores kunder, anbefaler vi altid, at de starter med at udarbejde en beredskabsplan.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880