ITIL4: Et fælles sprog i it-sektoren - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

ITIL4: Et fælles sprog i it-sektoren

Print Friendly, PDF & Email

Findes der en struktur, som kan skabe et fælles fagsprog i it-sektoren, samtidigt med at den enkelte organisations behov bliver mødt? Svaret er ja, og løsningen hedder ITIL4.  

ITIL er en metode, der skaber en struktureret måde at organisere og arbejde på i it-sektoren. Siden 2013 har ITIL været ejet af AXELOS men historien om ITIL, der står for Information Technology Infrastructure Libraby, går helt tilbage til slutningen af 1980’erne, hvor CCTA (Computer and Telecommunications Agency) skabte ITIL. Siden sin spæde start i 80’erne har ITIL gennemgået en række forandringer for at følge med udviklingen. Det nyeste skud på stammen er ITIL4, som blandt andet omfatter syv principper, der har til formål at sikre bedst mulig værdiskabelse på alle organisatoriske niveauer i forretningen. 

De syv principper ligger vægt på at:
  • Have et skærpet fokus på værdi 
  • Starte hvor du er 
  • Gå iterativt frem og gøre brug af feedback 
  • Samarbejde og skabe synlighed 
  • Tænke og arbejde holistisk 
  • ”Keep it simpel” og praktisk 
  • Optimere og automatisere 

Sammenlignet med den forrige version, ITILv3, så har ITIL4 et mere agilt islæt. De syv principper sætter fokus på en øget tilpasningsevne, fleksibilitet og it-understøttende leverancemodeller, hvor brugerne er i centrum.  

Den mere agile tilgang er med til at sætte et større fokus på virksomhedskulturen og hermed øge den forretningsmæssige understøttelse vha. it, bedre og mere effektiv kommunikation og samarbejde i hele virksomheden. 

Feedback og løbende evaluering er et centralt element i ITIL4 med det formål at sikre bedre kommunikation i virksomheden, øge værdigskabelsen af produkter og services og ikke mindst at mindske ”time to market”, hvor det er muligt. 

Det virkelige udbytte af ITIL4:

ITIL4 blev frigivet i første kvartal af 2019, men vil fortsætte med at få yderligere opdateringer året ud. Jesper Henriksen er en af de få, der allerede har deltaget på det nye ITIL4 kursus hos Peak. 

ITIL4 har hjulpet mig til en bedre forståelse af, hvad jeg skal sikre før, under og efter en idriftsættelse. Dvs. hvad driftsfunktioner har brug for af information, så de kan løse deres opgaver godt, når vi går i luften. Det hjælper mig også til at identificere, hvis der ikke er tilstrækkelige kompetencer, aftalte processer og roller i den organisation, hvor jeg skal overlevere en ny it-løsning. Hvis det er tilfældet, må jeg tage det med i scope for projektet, så brugerne får en god oplevelse af løsning og support, siger Jesper Henriksen, it-projektleder.

It-afdelingen må ikke anskues som en separat afdeling i organisationen

Med stigende kompleksitet i it-afdelingerne herunder brugen af sourcing og cloud-løsninger giver ITIL4 uvurderlige anvisninger til, hvordan organisationen kan øge det tværorganisatoriske samarbejde og forretningsunderstøttelsen.

ITIL4 skaber således fokus på selve virksomhedskulturen og er endnu et skridt i retningen af at nedbryde ”os og dem” kulturen – én kultur der desværre fortsat eksisterer i de traditionelle silo-baserede organisationer.  

ITIL4 har hjulpet mig til en bedre forståelse af, hvad jeg skal sikre før, under og efter en idriftsættelse. Dvs. hvad driftsfunktioner har brug for af information, så de kan løse deres opgaver godt, når vi går i luften fortæller Jesper Henriksen

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880