Hvad er nyt i Statens it-projektmodel? - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Hvad er nyt i Statens it-projektmodel?

Print Friendly, PDF & Email

Digitaliseringsstyrelsen har revideret Statens it-projektmodel, så den er blevet nemmere og mere attraktiv at anvende. Her får du et hurtigt overblik over ændringerne.

Ny proces flytter risikovurderingen frem og styrker It-projektrådets rådgivende rolle

Projekter vil fremover have bedre mulighed for at anvende It-projektrådets anbefalinger i projektarbejdet, fordi projekterne nu, jf. den nye it-projektmodel, skal risikovurderes allerede i starten af projektets analysefase. I praksis betyder det, at det nu er et projektgrundlag og ikke projektets PID, der danner grundlag for risikovurderingen.

Derudover styrkes It-rådets rådgivende rolle ved at give It-rådet mulighed for at tilbyde et rådgivningsforløb for udvalgte projekter.

Forenkling af fasemodel og af dokumentskabeloner

Der er blevet udarbejdet et nyt skabelonsæt, der er lettere at anvende. Skabelonerne i statens it-projektmodel er velredigerede og indeholder gode referencer til vejledning. Skabelonerne har generelt et mere overordnet fokus, hvilket giver mere frihed til at tilrettelægge it-projekter efter egne ønsker. Derudover er anskaffelses -og gennemførelsesfasen slået sammen, hvilket gør det muligt at gennemføre iterative udviklingsforløb.

Der indgår ikke længere en PID i skabelonsættet. Grundtanken er, at projektgrundlaget som dokument lever i alle projektfaser og opdateres ved faseskift. Førhen var PID’ens funktion blandt andet at detaljere selve beskrivelsen af projektet og samle op på resultatet af de gennemførte analyser i analysefasen.

Tiden vil vise om skabelonen, i tilstrækkelig grad, er i stand til at håndtere styringsbehovene i statslige myndigheder.

Fokus på gevinster

Det nye projektgrundlag, som ligger til grund for risikovurderingen, har et skærpet fokus på projektets gevinster. Projektgrundlaget for statens it-projektmodel er mere overordnet sammenlignet med PID’en i den tidligere udgave, men bevarer detaljen på gevinstområdet, der beskrives helt fra start.

Det betyder, at et velskrevet projektgrundlag har gevinsterne som en ”rød tråd” fra start til slut. Efter projektets risikovurdering i It-rådet bliver der udarbejdet et ”Business case-grundlag”, der ved at fokusere på gevinster og omkostninger, beskriver projektets investeringsrationale og dets forudsætninger.

Business case-grundlaget indeholder blandt andet en detaljeret gevinstrealiseringsplan. Selve business case-grundlaget indsendes til It-rådet og bliver den baseline, som projektet fremadrettet skal følge i den løbende statusrapportering.

It-rådets rådgivende rolle ved at give It-rådet mulighed for at tilbyde et rådgivningsforløb for udvalgte projekter

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880