Har Half Double en fremtid i det offentlige? - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Har Half Double metodologien en fremtid i den offentlige sektor?

Print Friendly, PDF & Email

Svaret er ja, Half Double metodologien har en fremtid i den offentlige sektor, hvis man tager sine forholdsregler, har fokus på en række nøgleproblematikker og tager et helhedsorienteret syn på den organisatoriske implementering og de fravalg, der er nødvendige at tage.

Half Double metodologien, der er et projekt sponsoreret af Industriens Fond, har haft til fokus at fremme Dansk Erhvervsliv evne til at levere mere lønsomme projekter på kortere tid.

Half Double er ikke en projektmodel


Half Double er ikke en projektmodel, det er tre grundlæggende filosofier (kaldet kerneelementer), uddybet i yderligere tre grundlæggende tilgange per filosofi.

Selvom mange mener, at det er gammel vin på nye flasker, så er der alligevel noget læring, som man med fordel kan tage med herfra og implementere i sit daglige projektarbejde.

Specialister i projektledelse

Som specialister i projektledelse og i at løfte projektmodenheden i offentlige organisationer, ser vi en række elementer, der kan benyttes for at sikre succes med Half Double:

  • Placer projektteamet fysisk tæt på brugerne af projektets leverancer
  • Benyt en systematisk tilgang til inddragelse af nøgleinteressenter i etableringen af et gevinstkort, udarbejdelsen og den løbende anvendelse af gevinstbeskrivelser og forandringstiltag
  • Sikre fremdrift og fokus gennem en fast takt gennem projektet, der ikke nødvendigvis er hængt op på leverancer eller milepæle
  • Vær effektiv i udnyttelsen af projektets deltagere, samt hav respekt for den forretning, der inddrages og berøres af forandringen
  • Spil din styregruppe bedre gennem effektive tilgange til styregruppearbejder, inddragelse og beslutninger
  • Mindre skærmtid, mere gangtid. Mød dine interessenter på den måde, der er mest relevant for dem, og vis synligt lederskab overfor dit team.
Under de perfekte forhold, kan alle projekter blive en succes

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Half Double kan levere mere effekt på kortere tid for et specifikt projekt. Vi har i årevis anvendt en række af tilgangene i vores projektarbejde, enten enkeltvist eller flere ad gangen, og set den effekt det haft på:

  • Bedre forståelse af problemet der skal løses, og dermed bedre styring af projektets scope
  • Bedre involvering af interessenter og efterfølgende forankring i den organisation, der modtager projektets leverancer
  • Hurtigere projektopstart
  • Projektet leveres til forventet, eller højere, effekt.

Er man så heldig, at man får de bedste folk fra organisationen, at ledelsen afsætter den fornødne tid til at engagere sig, og det er muligt at allokere de rigtige mennesker samtidigt, så er mange af de basale forudsætninger for at skabe succesrige projekter til stede – men ofte er det ikke tilfældet.

Læs mere om Half Double

Half Double metodologien, der er et projekt sponsoreret af Industriens Fond, har haft til fokus at fremme Dansk Erhvervsliv evne til at levere mere lønsomme projekter på kortere tid

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880