Forskere kan også være projektledere - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Forskere kan også være projektledere

Print Friendly, PDF & Email

Forskere og projektledere er to titler, som for mange befinder sig i hver deres felt, men med simple værktøjer er det muligt at forene dem, så forskeren også kan agere projektleder.

Forskere kan til tider være relativt låste i deres måde at drive projekter på. Det ses derfor tit, at der i forskningsprojektgrupper mangler en fælles forståelse for projektet. Det resulterer ofte i misforståelser og konflikter, som kunne være undgået, hvis projektet var blevet struktureret bedre i planlægningsfasen. 

Forskerrollen er forbundet med en række kompetencer, herunder en specifik faglighed. En forsker har derfor som regel allerede hænderne fulde, hvorfor det kan det virke uoverskueligt for dem, hvis de også får til ansvar at lede et projekt, fordi deres fokus er rettet mod forskning fremfor projektledelse. 

Et forskningsprojekt er ofte en dyr fornøjelse.

En del af projektet indebærer at ansøge om midler og fundings, så projektet kan blive en realitet. Her kan projektværktøjerne være behjælpelige med at skabe en struktur i forhold til projektets mål og metode, så andre, udover forskerne, også forstår formålet med forskningsprojektet. 

Formålet med forskningsprojekter er som regel at blive klogere på et specifikt område, samt hvordan forskningsresultaterne kan bidrage til samfundet. Faktum er, at de færreste forskningsprojekter allerede i startfasen kender slutresultatet, netop fordi at selve processen generer viden. Riskoen for at der bliver ”forsket ud af en tangent” er derfor tilstede. Det kan dog nemt afhjælpes ved, at der i planlægningsfasen bliver skabt en klar struktur, og dét kan projektværktøjerne være behjælpelige med.  

Kick-off møder: Nøglen til en god start

Leif Knudsen er management konsulent og har mere end ti års erfaring med at træne forskere fra flere danske universiteter i projektledelse. Hans erfaring er, at forskere sjældent taler businesssprog, hvorfor det er vigtigt, at man som underviser er ydmyg overfor, at man sjældent har kendskab til deres forskningsfelt, og i stedet  har fokus på at formidle sin viden om ledelse af projektværktøjer. 

“Det handler derfor om at være åben, nysgerrig og interesseret i alt fra det mest hårde naturvidenskabelige til det mere bløde humanistiske”, siger Leif Knudsen, der blandt andet gør brug af kick-off møder i sin undervisning. 

Der er en tendens til, at forskere føler sig alene i deres forskning. Derfor kan kick-off møderne også være værdifulde i forhold til at skabe en struktur allerede i startfasen, som sikrer en god start på projektet, og reducerer risikoen for, at forskningsprojektet styrer ud af kurs.

Hvis læsset bliver for tungt

Til tider kan det blive en for stor mundfuld både at fokusere på sin forskning samt lede projektet. I det tilfælde kan det være en fordel af benytte sig af en konsulent, som kan lede projektet, så forskeren udelukkende skal fokusere på det faglige. 

Forskere kan til tider være relativt låste i deres måde at drive projekter på. Det ses derfor tit, at der i forskningsprojektgrupper mangler en fælles forståelse for projektet. Det resulterer ofte i misforståelser og konflikter, som kunne være undgået, hvis projektet var blevet struktureret bedre i planlægningsfasen

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880