Bedre samarbejde i Beredskabstyrelsen - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Case

Omorganisering sikrede Beredskabstyrelsen bedre samarbejde

Print Friendly, PDF & Email

Ønsket om et bedre samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvaret betød overdragelse af roller, mandat og opgaver mellem styrelserne. Peak hjalp med at lede projektorganisationen.

Problem

Beredskabsstyrelsen, som er en del af Forsvaret, fik til opgave at indgå i et tættere samarbejde med Forsvarets øvrige styrelser.

Det betød, at opgaver inden for HR, materiel, økonomi, regnskab, etablissement samt it-infrastruktur skulle overdrages til andre støttende styrelser i Forsvaret. Det betød også et større, tværgående arbejde på tværs af styrelser og emneområder. Her fik Peak til opgave at lede processen, så den ønskede deadline for overgang til den nye it-platform blev realiseret.

Løsning

Peaks konsulent udbyggede og strukturerede projektorganisationen, så roller og mandater blev mere klare. Konsulenten assisterede også ved at holde overblik og navigere i den komplekse organisatoriske kontekst på tværs af styrelserne.

Gamle mødefora blev aflivet, og nye tværgående mødefora blev indført. Samtidig blev der indført interne, tværgående tavlemøder i Beredskabsstyrelsen, baseret på SCRUM og Lean Six Sigma metodikken. Endelig fungerede konsulenten også som sparringspartner med centrale stakeholders i Forsvarets organisation herunder Beredskabsstyrelsens direktion.

Det gav stor ledelsesmæssig opbakning på tværs af Forsvarets styrelser, og med de nye måder at organisere arbejdet på i projektet blev der skabt en fælles forståelse af projektets kritiske leverancer og gennemsigtighed i styringen. Som resultat blev den nye it-platform sat i drift til planlagt tid.

Skal vi hjælpe

I Peak hjælper vi mange virksomheder i gang med forskellige best practices inden for projektledelse og projektorganisering. Vi tager dog altid udgangspunkt i det, der i organisationen virker godt og som supplerer den eksisterende model, der hvor den gør ondt.

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Læs vores andre cases

Transportselskab etablerer best practice investeringsprogram
Agil coaching skabte erfaringsgrundlag hos dansk vinduesproducent
Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion