Best vs. Next Practices - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Best vs. Next Practices

Best Practice, er det de gennemsnitliges værktøjskasse?

Nye management teorier og tilgange dukker hele tiden op til overfladen. Nogle baserer sig på eksisterende teorier, andre bryder med de konventionelle rammer – men hvilke holder vand, og hvad kan skabe mest effekt for din virksomhed?

Nedenfor har vi analyseret tidens mest omtalte practices, hvor vi med udgangspunkt i de anerkendte definitioner, perspektiverer tilgang og resultat.

Ved at læse denne artikel, får du overblikket til at vurdere hvordan du bedst kan anvende disse practices overfor, eller sammen med, dine kunder, rådgivere eller underleverandører, for at skabe de bedste konkurrencemæssige forudsætninger for din virksomhed – og vinde de slag, som du har sat dig for at vinde!

Er best practice de gennemsnitliges værktøjskasse?

’Best practices’ omtales ofte i forbindelse med givne industrier eller fag, men i realiteten er best practice langt mere differentieret. Best practice indenfor eksempelvis projektledelse, består af opsamlet erfaring fra de organisationer, der er mest succesrige med ledelse af risici, gevinstrealisering, etc.

Det vil sige, at best practice ikke er en gennemsnitsbetragtning henover en række succesfulde organisationer, men i stedet er at betragte som en værktøjskasse indenfor et givent fag, der indeholder individuelle værktøjer, hvor indholdet af hvert værktøj er inspireret fra de virksomheder, der har påvist størst effekt med dem.

Best practice

“A method or technique that has consistently shown results superior to those achieved with other means, and that is used as a benchmark.” – BusinessDictionary.com

Best Practice er et statisk begreb, men de individuelle værktøjer er bestemt ikke statiske. De justeres løbende i takt med, at organisationerne opnår stadigt bedre resultater indenfor deres områder.

Fra best practice til next practice, kan det blive bedre?

Ny praksis vurderes og måles ud fra etableret praksis (best practice), men hvordan kommer man videre – hvordan bevæger man sig ud over gældende praksis?

Next Practice

“The Next practices are the processes/practices which go beyond Best Practices and which are used to take the current status of the organization to a next level in the future.” – wiki.answers.com

Når man taler om Next Practice, finder man ofte begrebet ‘co-creation’ knyttet til det.

Co-Creation

“A business strategy focusing on customer experience and interactive relationships.

Co-creation allows and encourages a more active involvement from the customer to create a value rich experience.” – BusinessDictionary.com

Så ifølge definitionerne, er next practice konstant i bevægelse. Der er altså ikke tale om en fastlagt ny praksis, men om forsøg og eksperimenter, der leder til en innovativ tilgang, med fokus på kundeinvolvering og nye former for samarbejdsrelationer.

Den der finder ‘den næste praksis’, bliver altså den, der definerer den nye ’bedste praksis’, men spørgsmålet er, hvor stor omkostningen bliver, og hvor stor sandsynligheden er for at lykkedes.

Game Changer, changing the game

En Game Changer er når en virksomhed, en ny såvel som en etableret, har modet til at forfølge et forretningspotentiale, selvom det betyder at gå imod strømmen og normerne for at opnå succes. Dette er umiddelbart en ukonventionel tilgang, uden en fast defineret proces, som ofte tages af den risikovillige virksomhed og/eller den, der er presset på sin overlevelse. Der dukker i hvert årti et dusin virksomheder op, der lykkedes med at realisere idéer og skabe deciderede game changers, som f.eks. Apples iPhone og iPad. Det kræver en del mod, risikovillig kapital og en utrolig god idé.

Game Changer

“A person or idea that transforms the accepted rules, processes, strategies and management of business functions.

Typically leads a movement of related businesses in the same direction.” – BusinessDictionary.com

Best, Next eller co-creation, hvad skal jeg gøre nu?

Ud fra en mini-analyse af ledende virksomheder i den private sektor i Danmark, foretaget af Peak Consulting Group, har vi erfaret følgende:

 1. Best Practice er stadig aktuel i projekt motorrummet:
  Best Practice er med til at skabe den agilitet i porteføljestyringen og projektudførelsen, der gør, at virksomheden kan gribe de muligheder, der opstår i den stadigt mere omskiftelige verden.
 2. Se differentieret på organisationens evne til at eksekvere:
  Der er ingen grund til at være en 4’er i alt (på en skala fra 1-5, hvor 5 er best in class), hvis konkurrenterne og kundernes forventninger er væsentligt lavere.
  Betragt modenheden som en differentieret størrelse henover dine kompetenceområder og alloker ressourcerne til dér, hvor de gør mest gavn enten til at stå imod eller til at overgå konkurrenten.
 3. Vælg den eller de strategiske practices, der passer bedst i forhold til dine kunder, leverandører og rådgivere:
  Gå på indkøb i de forskellige practices, når det gælder om at skabe nye strategiske tiltag med dine kunder ved at udnytte dit samarbejde med leverandører, partnere og rådgivere.
  Integration af værdikæden kan være en vej. Co-creation i et fælles samarbejde mellem kunder, rådgiver og virksomhed kan være en anden.
 4. Tag et valg, og stå ved det:
  Årsagen til at mange organisationer fejler skyldes deres manglende evne til at forankre tilgangen og ændre måden, de agerer på.
  I stedet rykker de videre til ’det næste nye’ med det formål at få ny inspiration og energi ind i organisationen – men opnår sjældent den ønskede effekt. Det eneste sikre, er usikkerhed
Business as usual

Business as usual er inde i en transformation fremkaldt af en aktuel tilstand af uforudsigelighed og med et højt økonomisk pres.
Virksomheder er nu nødt til at finde nye måder til at forbedre deres kompetencer på, så de er i stand til at kunne omstille forretningen og hurtigere eksekvere, med henblik på at tilpasse sig de konstant skiftende markeder og krav, for at forblive konkurrencedygtige.

Best practice værktøjskassen er stadig lige så aktuel nu, som den har været tidligere. Den er hjørnestenen i at sikre, at en virksomhed har den eksekveringsagilitet, der gør, at den kan gribe de muligheder, der opstår.

De virksomheder, der formår at finde den rigtige sammensætning af de nye practices til at læse, imødekomme eller skabe et marked gennem samspil med kunder, leverandører og rådgivere, er dem, der ender som vindere!

patrick Sorentino, forandringsledelse

Patrick Sorrentino

CEO

Business as usual er inde i en transformation fremkaldt af en aktuel tilstand af uforudsigelighed og med et højt økonomisk pres

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880