AgileSHIFT ™ et nyt pust der skaber forandring - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

AgileSHIFT ™ et nyt pust der skaber forandring

Print Friendly, PDF & Email

Mange organisationer oplever for tiden et kæmpe pres, fordi kundernes forventninger og krav er steget, og derfor skal der handles ekstra hurtigt.

At leve op til forventninger, krav og følge med udviklingen kræver som regel en forandring, men forandring opstår sjældent af sig selv. Derfor kan det være nyttigt med nogle værktøjer, der kan hjælpe forandringen på vej. AgileSHIFT er et godt bud.

AgileSHIFT bør anskues som et rationale fremfor en deskriptiv metode, fordi hensigten i høj grad er at sprede et ”agilt mindset” og således forandre medarbejderens måde at agere og reagere på.  

Idéen bag AgileSHIFT

Agile teams har eksisteret i softwareudviklingen i et par årtier. Axelos står bag AgileSHIFT, som er deres bud på, hvordan det er muligt at arbejde agilt i en hel organisation, uafhængigt af om afdelingerne beskæftiger sig med, it, jura, salg eller noget helt fjerde.  

Agilitet er ikke common knowledge

Hvis organisationen ikke allerede er hoppet med på den agile bølge, eller hvis det kun er dele af organisationen, der arbejder agilt, kan det være svært for den resterende del af organisationen at forstå formålet med den agile tilgang.

Man hører ofte at organisationer, som der har forsøgt at arbejde mere agilt, ikke har høstet det forventede udbytte, og det skaber frustrationer. Typisk har der førhen været et for stort fokus på teknikker og systemer og derfor er den ledelsesmæssige involvering blevet underprioriteret.

AgileSHIFT skaber en fælles forståelse

AgileSHIFT bidrager med værktøjer, der er i stand til at skabe en større forståelse for sammenhængene i hele organisationen, så det undgås at dele af organisationen føler, at de bliver tabt på vejen.

AgileSHIFT skaber en forståelse for, at hvis du godt vil have det gode, så kan du ikke forvente at det bare er noget, der sker på udviklings- og produktionsniveau, det kan ikke bare være et udviklerteam, som skal gøre noget anerledes, det er også nødvendigt at ændre selve tilgangen til ledelse – hvad der måles på og hvilke rammer der skabes.

Omdrejningspunktet i AgileSHIFT er forandring. Som navnet antyder, SHIFT, så handler det om at kigge på selve skiftet, altså den forandring som skal finde sted, og som kræver, at man i organisationen begynder at tænke anderledes og agere anderledes.

Mange projekter har behov for et juridisk eller salgs/marketings bidrag. Supportfunktionerne, som ikke selv har beskæftiget sig med leverancerne, går rundt uden nogen anelse om, hvad de andre taler om, når de anvender begreber som sprints og daily standups. AgileSHIFT er en letvægts introduktion til, hvad de andre snakker om, så der kan blive talt et fælles sprog i organisationen.

Det kan være vanskeligt at få medarbejderne til at støtte op om forandring, hvis den enkelte medarbejder ikke har en indsigt i, hvorfor forandringen enten er nødvendig, eller hvordan de kan bidrage dertil.

Hensigten med AgileSHIFT er at omfavne alle afdelinger og processer, så alle kan være med. Ikke sagt, at alle i organisationen skal forstå hvad, og hvordan de forskellige afdelinger opnår deres resultater, men alle skal have det samme mindset, for at der kan blive skabt en fælles forståelse på tværs af afdelingerne og deres ansvarsområder.

Hvad byder AgileSHIFT kurset på?

Der er tale om et to-dags kursus, som giver deltagerne nogle konkrete værktøjer, som de efterfølgende kan tage med hjem i organisationerne, så organisationens forskellige afdelinger bliver bedre til at håndtere og acceptere situationer, hvor der opstår hurtige forandringer, som kræver en ny måde at tænke på.  

Interessen skal være drivkraften

AgileSHIFT er for alle dem, der interesserer sig for tanken bag et agilt mind-set. Der er ingen krav til forhenværende certificeringer eller et større kendskab til de agile metoder, det afgørende er, at man som deltager er motiveret for at blive klogere på området. Er man helt grøn i forhold til agilitet, kan AgileSHIFT kurset derfor være et godt springbræt ind i den agile verden.

Her kan du læse mere om AgileSHIFT og de kommende kurser, som Peak udbyder.

AgileSHIFT bidrager med værktøjer, der er i stand til at skabe en større forståelse for sammenhængene i hele organisationen, så det undgås at dele af organisationen føler, at de bliver tabt på vejen

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880