Peak fyller 3 år! - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Peak fyller 3 år!

Print Friendly, PDF & Email

1. oktober 2018 startet Peak Consulting Group i Norge, med et ønske om å øke gjennomføringskraften i organisasjoner og skape bærekraftige resultater. Siden da har vi fått en solid posisjon innen finansbransjen og gjennomført en rekke spennende prosjekter og interessante undersøkelser!  

Spisset faglig kompetanse innen finans

Finansbransjen er preget av store endringer på mange fronter, noe som stiller krav til gjennomføringskraften til selskapene. Her bidrar vi med dyp faglig kompetanse. Vi har et fokus på skadeforsikring, liv og pensjon, bank og fondsforvaltning, og opererer i grensesnittet marked, teknologi og effektivitet. Vi har en unik posisjon innenfor områder som Egen pensjonskonto, A-meldingen og utfordringene knyttet til utskifting av selskapers kjernesystemer. Dette er viktige områder som skaper strategiske muligheter og utfordringer for både eksisterende og nye aktører. Vi er også inne på utnyttelse av ny teknologi i samspill med øvrige kanaler for å skape topplinjevekst. 

Fokuset har resultert i mange spennende prosjekter; fra arbeid med konsekvensene av endringer i lovgivning, til å vurdere strategiske alternativer i samarbeid med ledelsen. Vårt fokus er å bistå med rådgivere som har dyp innsikt innen fagområdet og med et klart fokus på pragmatisk og strukturert gjennomføring for å få endringer til å skje i organisasjonen.  

Et team bestående av dyktige rådgivere

Med oss på laget har vi svært dyktige kolleger med mer enn 10 års erfaring fra linje-, rådgivning- og prosjektvirksomhet. De har en unik kompetanse til å kunne støtte våre kunder i å drive igjennom de største og viktigste prosjektene – på en strukturert, men pragmatisk måte. De seneste tilskuddene vi har fått er Paal Skullerud og Janneke Støeng. I tillegg har vi satset på studenter som har fått muligheten til å jobbe deltid hos oss eller samarbeide om en masteroppgave.

Halve levetiden under pandemien

Det er noe surrealistisk at over halve levetiden vår har vært under koronapandemien. Som for de fleste har dette være en utfordrende tid, men vi har også vist oss meget tilpasningsdyktige og kommet sterkere ut av det. Vi har fått verdifulle erfaringer fra arbeid på hjemmekontor, og hjulpet to studenter med deres masteroppgave om lederes beslutningsprosesser ved fjernarbeid (les mer her).

Vi er glade og stolte over utviklingen Peak har hatt siden oppstarten i Norge, og spente på fremtiden. Takk til alle vi har snakket og jobbet med for gode diskusjoner, hardt arbeid, spennende utfordringer og flotte resultater. Vi gleder oss til å jobbe videre med dere på områdene som er viktigst for nettopp dere!

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

Managing Director
Fem  tegn på en god programleder
Prosjektledelse: basics teller fortsatt

Har du lyst å holde deg oppdatert?