Risikostyring - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Risikostyring

Print Friendly, PDF & Email

Ro i magen – det er noe av det vi ønsker å oppnå med risikostyring.

Risikostyring er en sentral del av prosjektledelsen – men blir det bare en hvilepute? Vi ser ofte at reelle og farlige risikoer blir diskutert, akseptert, og notert i en risikologg, uten at det blir iverksatt ordentlige tiltak. 

Ofte ser vi at styringsgrupper behandler, og til dels aksepterer, risikoer som enten ligger utenfor deres ansvarsområde, eller som av andre grunner ikke kan påvirkes eller kontrolleres. Hvis vi jobber mer med de risikoene som aksepteres og ofte glemmes når de noteres i risikologgen, viser vår erfaring at vi kan redusere forsinkelser, omfangsendringer og feilslåtte prosjekter. Gjennom økt kompetanse innen risikostyring får dere løftet det strategiske nivået i dialogen. Dette gjør at risikoen ikke ender opp i en evigvarende diskusjon og/eller i endeløse lister av vanlige ting som alltid kan gå galt. 

Det er nettopp her vi kan endre suksessraten til prosjektet – ved bare å fjerne én akseptert risiko for hvert prosjekt vi ønsker å gjennomføre. Det er vanskelig, og det må jobbes hardt for.  Risikostyring er mer enn en prosess. Det er ledelse og holdning, samt villigheten til å gjøre noe med det som er vanskelig. 

Hvorfor er risikostyring det viktig?
  • Sørger for et bevisst forhold til risiko i prosjekter 
  • Etablerer motstandsdyktighet 
  • Avdekker om en risiko kan utnyttes positivt 
  • Setter identifiserte risikoer på dagsorden 
  • Øker sjansen for verdirealisering av prosjektet 

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Tlf: +47 473 12 151

La oss bidra til å gi dere ro i magen. Bli bevisste og handle før det er for sent.

Vi bidrar til innspill på gode rutiner, kontroll over prosessene, modenhet i organisasjonen og det skaffer etter hvert den rette magefølelsen. Disse kjerneelementene i risikostyringen er en naturlig del av enhver god prosjektmodell.På denne måten håndterer vi blant annet små prosjektrisikoer med prosjekttoleransen innenfor prosjektets eget mandat, uten behov for tilleggsressurser eller ekstra fokus. Peak Consulting Group kan bidra til tilrettelegging av holdningsskifte, forankre styring av risiko, og trene organisasjonen til å være mer bevisste når de aksepterer identifiserte risikoer. 

Relaterte artikler

Risikostyring som fornuftig prosjektmodell

Andre tjenester

Prosjektgjennomføring
Styringsgrupper