Opphavsrett og varemerker - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Opphavsrett og varemerker

Print Friendly, PDF & Email

Alle rettigheter, inkludert opphavsrettigheter, til innholdet på disse Peak Consulting Group-nettsidene eies eller kontrolleres for disse formålene av Peak Consulting Group

Ved å bruke Peak Consulting Groups nettsider, godtar du å bare laste ned innholdet til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, har du ikke lov til å kopiere, kringkaste, laste ned, lagre (på noe medium), overføre, offentlig vise eller spille av, tilpasse eller endre innholdet på Peak Consulting Groups nettsider – inkludert vedlegg og/eller dokumenter som nettsidene viderekobler til – til noe annet formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Peak Consulting Group eller fra tredjeparten som eier rettighetene (se nedenfor).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne ansvarserklæringen skal, dersom de ikke kan løses på minnelig vis, i sin helhet avgjøres av de danske domstolene.


 • PRINCE2® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • MSP® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • MoP® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • P3O® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited. Med enerett. Alle P3O-kurs tilbys av Simetral ATO (AXELOS Limited).
 • M_o_R® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • P3M3® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • ITIL® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • Swirl™-logoen er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.
 • Logoene fra Accredited Training Organization er registrerte varemerker for AXELOS Limited og brukes med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.
 • APMG-International Managing Benefits™ er et registrert varemerke tilhørende APM Group Limited.
 • APMG International Change Management og Swirl Device Logo er registrerte varemerker tilhørende APM Group Limited og brukes med tillatelse fra APM Group Limited. Med enerett.
 • PMI® er et registrert varemerke tilhørende Project Management Institute, Inc.

Møt teamet

Paal Skullerud

Richard Grunnvåg

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tlf: 916 74 018

Print Friendly, PDF & Email