Paal Skullerud - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Paal Skullerud

Peak team

Print Friendly, PDF & Email

Paal Skullerud er en svært erfaren og faglig dyktig prosjektleder med dyp innsikt i finansbransjen. Han er IPMA-sertifisert og har hatt roller som treasurer, rådgiver, prosjektleder og veileder i kriseledelse. 

Profil og kompetanse

  • Prosjekt- og programledelse av større implementerings-, utviklings- og digitaliseringsprosjekter hos større internasjonale bedrifter
  • Drevet initiativer innenfor Kjenn Din Kunde og AntiHvitvasking
  • Faglig og praktisk erfaring innen planlegging, øving og ledelse av beredskap og krise

Paal har ledet store prosjekter hos private og offentlige foretak, primært med reorganisering, innføring av nye globale systemer og strategiske beslutninger innenfor pengeflyten i selskaper. I tillegg har han solid erfaring fra beredskap- og kriseledelse, senest under håndteringen av raset på Gjerdrum.

Paal har bred erfaring fra global likviditetsstyring og optimalisering av arbeidskapital, likviditetsplanlegging og digitalisering, samt vært rådgiver innen treasury for komplekse og internasjonale bedriftskunder. Han har flere års erfaring med å lede utviklings-, transformerings-, og digitaliseringsprosjekter i det offentlige og for næringslivet, sammen med internasjonale banker.

 

Han har en spesiell interesse for temaer som:
  • Fasilitere for hardføre team som presterer over norm eller bedre
  • Verdirealisering gjennom god program- eller prosjektledelse
  • Ekstern prosjektledelse som katalysator for positiv utvikling og løsning av utfordringer i organisasjoner

Møt teamet

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tlf: +47 9167 4018