Agil transformasjon - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Agil transformasjon

Print Friendly, PDF & Email

Agil transformasjon krever innsikt, oppmerksomhet, modenhet og god endringsledelse for å skape de ønskede gevinstene.  

I et marked i stadig endring må organisasjonen som skal lykkes, raskt tilpasse sine produkter og tjenester til nye behov og krav. Dette skjer ofte i en kontekst der løsningen ikke er kjent på forhånd. Da får den smidige organisasjonen et forsprang, fordi den klarer å samle spesialistkunnskap på tvers av organisasjonen og levere løsninger i korte sprinter som gjør det mulig å teste hypoteser og optimalisere produkter raskt.  

I spesielt komplekse organisasjoner er det nødvendig å skalere de smidige prosessene slik at flere team i ulike avdelinger kan jobbe koordinert for å skape verdier. Peak Consulting Group kan blant annet tilby dette i rammeverk som SAFe® eller Half Double.  

Hvorfor kan en smidig transformasjon være middel? 

En smidig transformasjon er ikke et mål i seg selv, men et middel mot målet om å oppnå kvalitet, effektivitet eller informasjonsgevinster. En smidig transformasjon kan hjelpe deg med å oppnå: 

  • Høyere kvalitet på sluttprodukter 
  • Raskere tid til markedet 
  • Økt effektivitet i det enkelte team 
  • Fleksibilitet i forhold til endringer i markedet 

Print Friendly, PDF & Email
Richard Grunnvåg

Richard Grunnvåg

Konsulent

Tlf: +47 408 28 303

Står du overfor krav til en agil transformasjon?

Vi bidrar i hele prosessen fra strategi til utførelse ved å bli kjent med og ta utgangspunkt i organisasjonens kultur og behov. Alle våre agile konsulenter er svært erfarne og høyt sertifiserte. Vi kan tilby enkelt konsulenter eller et helt team – og kan bidra med agil veiledning, ressurser, opplæring og nettverksbygging med de mest erfarne bedriftene og konsulentene.  

Andre tjenester

Smidig ledelse og transformasjon
Lean Portfolio Management