Programledelse - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Programledelse

Print Friendly, PDF & Email

Et program er ikke bare et stort prosjekt, men et initiativ for endring satt sammen av flere prosjekter. Programledelse handler om å koordinere, lede og overvåke implementeringen av et sett forholdsvis tett relaterte prosjekter og aktiviteter som til sammen skal levere endringer. 

Når organisasjoner skal gjennomføre store endringer eller transformasjoner bør alle initiativene koordineres. Endringene bør gjennomføres i en godt planlagt prosess – i den takten virksomheten har kapasitet til. Her sørger programledelsen for den overordnede styringen, ledelsen og koordineringen mellom alle prosjektene slik at alle endringene tydelig bidrar mot det overordnede målet.  

Hva er effekten av programledelse?

God programledelse støtter organisasjonens endringsreise. Derfor er det viktig at programledelsen jobber målrettet med prosjektenes bidrag til en samlet gevinstrealisering. En programorganisasjon omfatter alle aspekter ved en endring. Dette gjelder fra identifisering av ønskede resultater og effekter, utforming av ønsket fremtidig situasjon og over til utvikling av løsninger. Samtidig sikrer det samarbeid med alle involverte, samt gjennomføring og gevinstrealisering. 

Det gir mange fordeler: 

  • Bedre fremdrift i prosjektene – både individuelt og med hverandre 
  • Bedre sammenheng mellom prosjekter og taktiske initiativer for forretningsutvikling 
  • Tett involvering av alle interessenter  
  • Bedre risikostyring 
  • Effektiv og faktabasert beslutningstaking 
  • Kontrollert håndtering av problemstillinger, hendelser og usikkerheter 
  • Løpende erfaringsinnhenting og tilpasning til endrede forhold i programmet og organisasjonens miljø 
  • Økt gevinstrealisering 

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Tlf: +47 473 12 151

Vil du høre mer om programledelse?

I Peak har vi noen av Nordens mest erfarne programledere. Enten det handler om å etablere et nytt program eller gjennomgå et eksisterende, kan våre eksperter hjelpe deg med dine mål. Det kan også være i form av opplæring av programledelsen og programkontoret eller å få et løpsk program tilbake på sporet. Kontakt oss og fortell oss om dine behov. 

Relaterte artikler

Mer programtankegang

Andre tjenester

Prosjektgjennomføring
Styringsgrupper