Bits – Konseptutviklingsprosjekt - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Bits – Konseptutviklingsprosjekt

Print Friendly, PDF & Email

Bits AS eies av Finans Norge og er det finansielle infrastrukturselskapet til bank- og finansnæringen i Norge. Finans Norge er bransjeorganisasjonen for finansnæringen i Norge, og representerer mer enn 300 finansielle selskaper med ca. 50 000 ansatte. Finans Norge tar til orde for næringens synspunkter overfor forskjellige grupper i det norske samfunnet; politikere, myndigheter, forbrukerorganisasjoner, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.

Prosjektet: A-meldingen

Prosjektet var et mulighetsstudie initiert av Finansdepartementet. Mulighetsstudien dekket tre sammenkoblede arbeidsstrømmer, ledet av Skatteetaten. Bits var ansvarlig for arbeidsstrømmen som dekket innvirkningen på pensjonsindustrien og arbeidsgivere generelt.

Målet var å evaluere hvordan informasjon som allerede rapporteres av arbeidsgivere gjennom «A-melding» kunne gjøres tilgjengelig for livsforsikringsselskapene for oppdatering av medlemsdata om inntekt og annen arbeidstakerdata. Det forventes å oppnå betydelige effektivitetsforbedringer for arbeidsgivere og livsforsikringsselskaper, slik at arbeidsgivere bare behøver å rapportere data om ansatte én gang.

Prosjektet skulle:
  1. Foreslå en overordnet systemarkitektur for hvordan informasjonen kan distribueres og åpnes effektivt, underlagt strenge sikkerhetsstandarder. Løsningen forutsetter et knutepunkt som drives av bransjen, som samler inn data fra Skatteetaten og som gjør informasjonen tilgjengelig for livsforsikringsselskapene.
  2. Evaluerer og verifiserer om A-meldingen inkluderer informasjonen som er nødvendig for å erstatte eksisterende «dobbeltrapportering» fra arbeidsgivere direkte til livsforsikringsselskapene. Arbeidet inkluderer en dyp analyse av livsforsikringsselskapenes databehov og deres prosesser for oppdatering av medlems- og månedlige inntektsdata.
  3. Lage et business case for å estimere den økonomiske innvirkningen på henholdsvis arbeidsgivere, ansatte og livsforsikringsselskaper.
Peaks rolle

Peak Consulting Group hadde rollen som Bits´ prosjektleder. Dette bestod i hovedsak av å koordinere prosjektmedlemmer og andre bidragsytere, administrere interessenter, legge til rette for arbeidet og sikre prosjektkontroll og risikostyring. Det var også Peaks rolle å utarbeide business caset og arbeidsstrømmens samlede leveranse til hovedprosjektet i Skatteetaten, basert på arbeidsgruppens innspill.

Arbeidsstrømgruppen består av medlemmer fra de viktigste livsforsikringsselskapene og Skatteetaten. Teamet møttes ukentlig for strukturerte workshops, prioritert planlegging og oppfølging av fremgang. Peak stod for koordineringen av arbeidstrømmen i Bits med de andre arbeidsgruppene i hovedprosjektet. Andre team og arbeidsstrømmer er arkitekturteamet, det juridiske teamet og andre ad hoc-team for spesifikke utfordringer.

Det ble avholdt regelmessige informasjons- og tilretteleggingsmøter med sentrale interessenter som Finans Norge, NHO, IKT Norge, Regnskap Norge og leverandører av pensjonsløsninger.

Resultatet av forprosjektet la grunnlaget for å gå videre med A-meldingen som grunnlag for ajourhold av tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

bits logo

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde

Har du lyst å holde deg oppdatert?