Prosjektkontor “in-a-box” - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Prosjektkontor “in-a-box”

Print Friendly, PDF & Email

Alle organisasjoner har prosjekter. Mange organisasjoner har også prosjekt-, program- og porteføljekontorer. Få bedrifter har imidlertid på plass kompetansen eller metodestøtten for å håndtere dette. Med Peaks pakke for prosjektkontor, PMO–in-a-box, får du verktøyene til å rulle ut et fullt funksjonelt prosjektkontor med redusert oppstartstid og -kostnader.

Prosjektkontoret er en stor eller liten delorganisasjon som støtter prosjektarbeidet. Det skal bidra til å standardisere gjennomføring av prosjekter, programmer og porteføljer. Prosjektkontoret kan både virke som en stabsfunksjon og/eller ha en rådgivende rolle.

Ettersom et PMO jobber på mange nivåer, rapporterer kontoret også ofte direkte til toppledelsen i organisasjonen. Dette gir PMO muligheten til å følge opp strategiene som er bestemt av toppledelsen. Samtidig har PMO mulighet til å anbefale eller beslutte prioriteringer, da de har best oversikt over alle de ulike prosjektene det jobbes med i organisasjonen.

Hvorfor er en prosjektkontor viktig?

Et PMO er viktig for din organisasjon dersom du jobber med flere parallelle prosjekter. Med et prosjektkontor kan du jobbe med helhetsperspektivet for virksomheten og unngå å bruke unødvendige ressurser på feil prosjekter. Dette gir deg:

• Bedre prioritering av prosjekter på tvers av organisasjonen
• Større sjanse for å overholde tid og budsjett
• Sunnere rammer for prosjektarbeid i organisasjonen
• Økt forretningsverdi

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Tlf: +47 47 31 21 51

Skal vi hjelpe deg med å etablere en PMO?

Andre tjenester

Prosjektgjennomføring
Styringsgrupper