Persondatapolitikk

Vi tar vare på dataene dine

Print Friendly, PDF & Email

Persondatapolitikk

I Peak Consulting Group tar vi vare på dine personopplysninger, og ønsker at du, som kunde hos oss, er orienteret om hvordan vi behandler dem. Her kan du lese mer om våre retningslinjer for persondata, hva vi bruker dine personopplysninger til, hvor lenge vi oppbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også lese hvilke rettigheter du har, og hvem du kan kontakte i Peak Consulting Group hvis du har spørsmål om bruken av dine personopplysninger.

Peak Consulting Group er dataansvarlige

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i Peak Consulting Group, er:

Peak Consulting Group ApS
Lyngbyvej 2, 2100 København
Telefon: + 45 3526 2880
E-post: [email protected]
CVR-nr. 2117 7407

Kontaktopplysninger til Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige

Hvis du har spørsmål om vår beskyttelse og behandling av dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte våre databehandlingsansvarlige.

Du kan kontakte våre databehandlingsansvarlige på [email protected]

 

1. Formål med behandling av personopplysninger og persondatapolitikk

Peak Consulting Group ApS behandler dine personopplysninger i en rekke formål som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se hvilke kategorier av personopplysninger Peak Consulting Group ApS behandler, hvor Peak Consulting Group ApS samler personopplysningene fra, hvorfor vi har lov til å behandle dine personopplysninger, og hvem Peak Consulting Group ApS kan dele personopplysningene med.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personopplysninger når vi markedsfører våre produkter og løsninger (som beskrevet i vårt samtykke til markedsføring).

Peak Consulting Group ApS har ulike markedsføringstiltak, som skal sikre at du kan få informasjon fra Peak Consulting Group ApS som er relevant for deg ut fra dine interesser. Peak Consulting Group ApS gir deg kvalifiserte anbefalinger, nyheter og kunnskap innenfor kompetanseutvikling, som er rettet mot deg, din situasjon og dine behov i de ulike fasene av ditt arbeidsliv.

Du kan gi ditt samtykke til at Peak Consulting Group må sende markedsføring til deg via de kanalene som er oppgitt i samtykket.

1.1.1 Kategorier av personopplysninger

Vi behandler forskjellige personopplysninger om deg. Disse personopplysningene vil være:

Alminnelige kategorier av personopplysninger:
Navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, demografiske forhold, din adferd på Peak Consulting Groups digitale kanaler (f.eks. hvilke mailer du åpner, hvilke artikler du leser og deler), din kommunikasjon med Peak Consulting Group ApS (f.eks. hvis du har spørsmål til din fremtidige kompetanseutvikling eller ønsker ytterligere informasjon om et av våre produkter), offentlig tilgjengelige eller kjøpte data, opplysninger du har gitt oss i forbindelse med spørreskjemaer, evalueringer og lignende (f.eks. hva du synes om våre produkter).

1.1.2 Hvor får vi opplysninger om deg fra?

Det samles som regel ikke inn andre personopplysninger enn de som allerede er samlet inn som ledd i kundeforholdet med deg. Hvis Peak Consulting Group ApS mottar nye personopplysninger om deg, vil det være:

 • Opplysninger om hvilke mailer/artikler mv. som åpnes i markedsføringsmateriale fra Peak Consulting Group ApS.
 • Opplysninger fra offentlige tilgjengelige registre.

1.1.3 Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger om deg?

Peak Consulting Group ApS behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke.

1.1.4 Overføring av dine personopplysninger

Peak Consulting Group ApS kan dele dine personoplysninger med samarbeidspartnere som assisterer vår virksomhet med f.eks. teknisk support, sertifiseringsregistre og leverandørytelser.

1.2 Analyse og statistikk

Vi behandler dine personoplysninger, når vi utarbeider statistikk og analyser. Det kan være: Interne undersøkelser, analyser og  lønnsomhetsvurderinger

1.2.1 Kategorier av personopplysninger

I forbindelse med at Peak Consulting Group ApS utarbeider statistikker og analyser, behandler vi forskjellige personopplysninger om deg. Opplysningene vil dog oftest anvendes i anonymisert form.

Persondata vil være:

 • Almindelige kategorier av personopplysninger:
 • Navn, kontaktopplysninger, kjønn, kundenummer, opplysninger om ditt engasjement i Peak Consulting Group ApS (f.eks. din kursdeltagelse) og opplysninger om ditt ansettelsesforhold (f.eks. arbeidsgiver).
 •  

1.2.2 Hvorfor har vi lov til å behandle persondata om deg?

Peak Consulting Group ApS behandler dine personopplysninger ut fra følgende juridiske grunnlag:

Innsamling og anvendelse av alminnelige personopplysninger er nødvendig for at vi kan følge en legitim interesse, nemlig å markedsføre Peak Consulting Group ApS’ produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.2.3 Overføring av dine persondata

I forbindelse med analyse og statistikk blir alle personopplysninger anonymiseret og samlet for å utlede tendenser og trender, og det blir ikke delt personopplysninger til andre mottakere. 

1.3 Optimalisering av brukeropplevelsen på Peak Consulting Group ApS’ hjemmesider

Vi behandler dine personopplysninger når du bruker vår hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være når vi arbeider for å optimalisere brukeropplevelsen på Peak Consulting Group ApS’ hjemmeside(r) eller du henvender deg via våre kontaktskjemaer (f.eks. hvis du har spørsmål til våre produkter eller ved kampanjer). Du har dessuten mulighet til å kontakte oss via våre kontaktskjemaer for eventuelle klager. 

Vedrørende behandling av klager, henviser vi deg til formålet ”klagebehandling”.  

1.3.1 Kategorier av persondata

Vi behandler forskjellige personopplysninger om deg. Disse personopplysningene vil være :

Alminnelige kategorier av personopplysninger:

Når du henvender deg via en av våre kontaktskjemaer, registrerer Peak Consulting Group ApS de opplysningene som du selv oppgir. Det vil være navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, virksomhetsnavn og eventuelt CVR-nummer.

1.3.2 Hvor får vi opplysninger om deg fra?

Peak Consulting Group ApS samler inn dine personopplysninger på hjemmesiden fra disse kildene:

 • Google Analytics – Peak Consulting Group ApS anvender Google Analytics på Peak Consulting Group ApS’ hjemmeside til å undersøke hvordan siden besøkes og hvordan brukerne navigerer på hjemmesiden.

1.3.3 Hvorfor har vi lov til å behandle persondata om deg?

Peak Consulting Group ApS samler inn, anvender og deler dine personopplysninger ut fra følgende juridiske grunnlag:

De personopplysninger som vi har samlet inn via Google Analytics, behandler og overfører vi under hensyn til de legitime interesser i å få hjemmesiden til å fungere, til statistikk samt til bruk for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.3.4 Overføring av dine persondata

Peak Consulting Group ApS kan dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere som assisterer vår virksomhet med f.eks. teknisk support og leverandørytelser.

1.4 Kurs

Vi behandler i visse tilfeller personopplysninger om deg når vi eller du selv melder deg på kurs. Dette er for at vi kan sikre at du får den beste opplæringen.

1.4.1 Kategorier av persondata

Vi behandler forskjellige personopplysninger om deg. Disse personopplysninger vil være:

Alminnelige kategorier av personopplysninger:
Fødselsdato, kjønn, opplysninger om ditt ansettelsesforhold (f.eks. arbeidsgiver).

1.4.2 Hvorfor har vi lov til å behandle persondata om deg?

Peak Consulting Group ApS samler inn, anvender og overfører dine personopplysninger ut fra følgende juridiske grunnlag:

Innsamling, anvendelse og overføring av alminnelige personopplysninger om deg er nødvendig for at Peak Consulting Group ApS kan følge en legitim interesse, nemlig at du, din virksomhet eller organisasjonen du er medlem av, kan få tilbud på videre kompetanseutvikling av Peak Consulting Group ApS (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). 

1.4.3 Hvor får vi persondata om deg fra?

Peak Consulting Group ApS kan motta dine personopplysninger fra deg selv, din arbeidsgiver eller organisasjon (som du er medlem av).

1.4.4 Overføring av dine persondata

Peak Consulting Group ApS kan dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere som assisterer vår virksomhet med f.eks. teknisk support og leverandørytelser. 

2. Overføring av persondata til land utenfor EU/EØS

Peak Consulting Group ApS bruker samarbeidspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England, da våre kurssystemer er plassert på servere i dette landet. Det betyr at dine personopplysninger også kan bli overført til England. Når England går ut av EU, utgjør England et såkalt tredjeland utenfor EU/EØS. Dataoverføringen vil heretter skje i henhold til EU Kommisjonens standardkontrakt for overføring av personopplysninger, med mindre England anses for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvis Peak Consulting Group ApS inngår EU Kommisjonens standardkontrakt med de engelske samarbeidspartnere, kan du til enhver tid få utlevert en kopi av standardkontrakten ved å kontakte Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige. 

3. Oppbevaring av dine personopplysninger – persondatapolitikk

Peak Consulting Group ApS persondatapolitikk oppbevarer dine personopplysninger inntil kundeforholdet har opphørt, og foreldelsesfristene i foreldelsesloven er inntrådt. Oppbevaringen av personopplysningene skjer også med respekt for Peak Consulting Group ApS’ forpliktelser til å oppbevare personopplysninger og persondata i henhold til regnskaps- og bokføringsloven. Peak Consulting Group ApS oppbevarer utelukkende dine personopplysninger til deres opprinnelige formål og som eksplisitt oppgitt ved forespørsel om personopplysninger. Når data ikke lengre er relevante, er blitt tilbakekalt av deg eller oppbevaringsplikten opphører jf. gjeldende lovgivning, slettes dine persondata automatisk. Peak Consulting Group ApS bevarer til enhver tid retten til å anonymisere og etterfølgende bruke data til statistiske formål. 

 

4. Pliktmessig informasjon om persondatapolitikk

Peak Consulting Group ApS har bruk for personopplysninger om deg når vi f.eks. oppretter og administrerer din påmelding til kurs/opplæring. Hvis du ikke gir personopplysningene til Peak Consulting Group ApS, vil konsekvensene være at Peak Consulting Group ApS ikke kan ivareta formålene beskrevet ovenfor, f.eks. at vi ikke kan opprette deg som kunde i Peak Consulting Group ApS.

5. Dine rettigheter vedrørende persondata politikk

Når Peak Consulting Group ApS behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter:

 • Retten til innsikt
  Du har rett til å få innsikt i hvilke personopplysninger Peak Consulting Group ApS behandler om deg.
 • Rett til innsigelse
  Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger og få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Særlig har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte markedsføring og til å gjøre innsigelse mot profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til retting
  Du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger uten unødig forsinkelse. Herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen rett til å få tilføyd eventuelt manglende personopplysninger.
 • Retten til sletting av persondatapolitikk
  Som beskrevet under avsnitt 3, overholder Peak Consulting Group ApS til enhver tid den gjeldende lovgivning. Dog har du rett til å få dine personopplysninger slettet i Peak Consulting Group ApS innen de angitte frister, såfremt det ikke strider mot Peak Consulting Group ApS’ oppbevarings- og dokumentasjonsplikt.
 • Retten til begrenset behandling
  Du har rett til å begrense Peak Consulting Group ApS’ behandling av dine personopplysninger i visse tilfeller, blant annet når det foreligger tvil om dine personopplysningers riktighet.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har rett til å få personopplysninger som du selv har oppgitt til Peak Consulting Group ApS, overført til deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Tilbakekalle samtykke og persondatapolitikk
  Hvis Peak Consulting Group ApS behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke. En tilbakekallelse av samtykket innebærer at Peak Consulting Group ApS ikke fremover må behandle dine personopplysninger til det formål som du ga ditt samtykke til. Tilbakekallelsen påvirker ikke den behandlingen av dine personopplysninger, som er foretatt før tilbakekallelsen, f.eks. hvis du har gitt oss samtykke til å videregive opplysningene. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, kan konsekvensen være at vi i noen tilfeller ikke vil kunne fortsette kundeforholdet.

Du kan bruke dine rettigheter ved å kontakte Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige. Det gjør du ved å sende en mail til [email protected] og Peak Consulting Group ApS vil behandle saken i løpet av 30 dager.

6. Retningslinjer for sletting av personopplysninger

Dine personopplysninger blir oppbevart inntil det ikke lengre er nødvendig å oppbevare opplysningene i forbindelse med formålet med innsamling og behandling. Sletting av data gjelder både for elektroniske data og for printet data. Personopplysninger som inngår i bokføringsbilag, slettes ikke.

Som kunde, medarbeider eller assosiert/samarbeidspartner hos Peak Consulting Group har du alltid rett til å få dine personopplysninger slettet når du ønsker det. Det kan du be om ved å kontakte oss s på [email protected]. Sletting av dine data skjer senest 1 måned etter din henvendelse med hensyn til bokføringsloven.

Du kan også til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker, som du har oppgitt. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss på [email protected]

7. Klage til Datatilsynet om persondatapolitikk

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet over Peak Consulting Group ApS’ behandling av dine personopplysninger. Du bør dog alltid først ta kontakt med Peak Consulting Group ApS, hvis du mener Peak Consulting Group ApS har behandlet dine personopplysninger i strid med persondatarettslig regulering. På den måten kan du få Peak Consulting Group ApS’ forklaring av saken. Du kan kontakte Datatilsynet pr. post, slik som beskrevet på datatilsynet.no.

Datoen for når vi sist har oppdatert disse retningslinjene, vil fremgå øverst på siden.

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tlf: 916 74 018 

Print Friendly, PDF & Email