Styringsgrupper - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Styringsgrupper

Print Friendly, PDF & Email

En styringsgruppe er ikke noe man sitter i. Det er noe man aktivt jobber i for at prosjektet skal lykkes. Vi ser ofte at der er uklart hva styringsgruppens rolle, ansvar og mandat er. Denne mangelen på aktivt deltagelse fra og de uklare rammene for styringsgruppen går til slutt utover prosjektets gevinstrealisering. Vi mener at organisasjoner må investere i sine styringsgrupper på samme måte som de gjør i sin prosjektledelse.

Prosjektledere håndterer den daglige driften av et prosjekt. Styringsgruppen setter rammene og har det ultimate ansvaret for at prosjektet lykkes. Likevel er ikke styringsgruppeopplæring på dagsorden i mange organisasjoner, til tross for at arbeidet i styringsgruppen krever både tid, teamarbeid og beslutningsevne og -trening. Peak Consulting kan veilede styringsgruppe medlemmer i å definere sine roller og ansvar, jobbe sammen som et lederteam og realisere verdiene i prosjektet. Vi kan og hjelpe prosjektledere til å spille styringsgruppen sin god ved å sørge for godt beslutningsgrunnlag for de nødvendige beslutningene. 

Hva får du av kompetente styringsgrupper? 

Studier viser at de team som bruker tid på å bli kjent og bygge tillit i starten av prosjektet, til tross for tidsfrister og et tettpakket program, oppnår bedre resultater enn de som ikke prioriterer det. Forskning viser også at denne tilliten, sammen med beslutningsevne og –trening gir resultater som: 

  • Raskere innsats mot avvik fra prosjektplan 
  • Større tillit mellom styringsgruppe og prosjektorganisasjon 
  • Større gevinstrealisering på prosjekter 
  • Bedre fremdrift i prosjektgjennomføringen 

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Tlf: +47 473 12 151

La oss styrke dine styringsgrupper

Alle prosjekter er forskjellige og derfor vil forløpet av et prosjekt alltid variere. Av den grunn tilpasser vi utviklingen av styringsgrupper etter hva som vil gi resultater for dere. Det kan eksempelvis være veiledning 1:1, observasjoner med tilbakemelding eller lengre opplæringsløp. 

Relaterte artikler

Styringsgruppen - en uslepen diamant
Risikostyring som fornuftig prosjektmodell

Andre tjenester

Prosjektgjennomføring