Styringsgruppen - en uslepen diamant - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Styringsgruppen – en uslepen diamant

Print Friendly, PDF & Email

En styringsgruppe er ikke noe man sitter i – det er noe man aktivt jobber i for at prosjektet skal lykkes. Det er et beslutningsorgan som også skal ivareta deler av eierrollen i lys av overordnede mål og bidra til verdiskapningen. Vi ser at en del styringsgrupper ikke er bevisst dette og er reaktive til prosjektets daglige ledelse. Deres rolle, og til dels mandatet, er i flere tilfeller uklare. Denne mangelen på aktiv deltagelse fra, og de uklare rammene for styringsgruppen, går til slutt utover prosjektets gevinstrealisering.  

Styringsgruppen skal videre sette rammene, disponere nødvendige ressurser, og sammen med prosjekteier ha ansvaret for at prosjektet lykkes. Likevel er ikke styringsgruppeopplæring på dagsorden i mange organisasjoner, til tross for at arbeidet i styringsgruppen krever både klare tildelte rammer, bevissthet, tid, kompetanse, teamarbeid og beslutningsevne og -trening. Vi mener at organisasjoner må investere i sine styringsgrupper på samme måte som de gjør i sin prosjektledelse. 

Studier viser at de team som bruker tid på å bli kjent og bygge tillit i starten av prosjektet, til tross for tidsfrister og et tettpakket program, oppnår bedre resultater enn de som ikke prioriterer det. Forskning viser også at denne tilliten, sammen med beslutningsevne og –trening gir resultater som:  

  • Raskere innsats mot avvik fra prosjektplan  
  • Økt tillit mellom styringsgruppe og prosjektorganisasjon  
  • Bedre fremdrift i prosjektgjennomføringen 
  • Større gevinstrealisering på prosjekter 

Peak Consulting kan veilede styringsgruppemedlemmer i å definere sine roller og ansvar og å jobbe sammen som et lederteam og foreslå tilpasset kompetanseutvikling. Alt sammen for at styringsgruppen skal gjøre sitt bidrag til å realisere verdiene i prosjektet. Vi kan og hjelpe prosjektledere til å spille styringsgruppen sin god ved å sørge for godt beslutningsgrunnlag for de nødvendige beslutningene.  

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Vi mener at organisasjoner må investere i sine styringsgrupper på samme måte som de gjør i sin prosjektledelse.

Prosjekter med krisestyring
Arbeidet i en styregruppe

Har du lyst å holde deg oppdatert?