Porteføljestyring - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Porteføljestyring

Print Friendly, PDF & Email

En organisasjons prosjekter og initiativ skal understøtte forretningsstrategien. Det kan imidlertid være vanskelig for ledelsen å holde oversikt og prioritere mellom tiltakene. Porteføljestyring er et vesentlig verktøy for å skape sammenheng mellom strategi og verdirealisering fra alle prosjektene 

En prosjektportefølje er organisasjonens samlede pågående og kommende prosjekter. Oversikten over dette vil gi ledelsen mulighet til å holde oversikt og prioritere mellom prosjektene og dermed skape et solid beslutningsgrunnlag og åpenhet på tvers av organisasjonen. Det krever kompetent porteføljestyring, skreddersydd for organisasjonens modenhet. Peak hjelper dere med å analysere koblingene mellom prosjekter, programmer og porteføljer, ressurskapasitet og rapporteringsbehov, samt etablere en styringsmodell med tydelig fordeling av roller og ansvar. Vi har lang erfaring med å gjennomføre disse analysene effektivt. Vi sikrer at porteføljen din best støtter dine strategiske mål, enten det er lønnsomhet, markedsandel eller rask leveringsevne. 

Effekten av god porteføljestyring  

Det er mange gevinster å hente med den oversikten en veletablert portefølje gir. Uavhengig av ditt strategiske utgangspunkt eller modenhet, kan god porteføljeforvaltning være en avgjørende faktor for å oppnå: 

  • Rask korrigering og strategisk tilpasning i tiltak som understøtter den overordnede strategien 
  • Synlighet av effektene fra prosjektene 
  • Raskere prosjektfremdrift 
  • Bedre allokering av utviklingsressurser til de høyest prioriterte prosjektene 

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Managing Director

Tlf: +47 916 74 018

Skal vi hjelpe deg?

Hos Peak vet vi at god porteføljestyring forbedrer virksomheter. Det skaper bedre beslutninger og dermed mer fornøyde medarbeidere og bedre resultater. Når vi hjelper organisasjoner med sin porteføljestyring, tar vi hensyn til organisasjonens situasjon, erfaring og modenhet. Enten du trenger å starte fra bunnen av eller mangler oversikt over din nåværende portefølje, gir vi gjerne veiledning i hvordan du når målet ditt. 


Det viktige for oss er at du blir klokere underveis, slik at du enten blir merkbart bedre på porteføljestyring, eller til og med gjør deg klar til å overta porteføljestyringen innen en overkommelig periode. 

Relaterte artikler

Fokus på porteføljestyring

Andre tjenester

Strategi- og forretningsutvikling
Gevinstrealisering