Gevinstrealisering - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Gevinstrealisering

Print Friendly, PDF & Email
Programmer og prosjekter er satt i verden for å levere en eller flere gevinster. Men det er dessverre ikke alltid gevinstene som blir til virkelighet. Hos Peak jobber vi målrettet med gevinststyring ved å identifisere, måle og handle på dem før, under og etter et gitt prosjekt eller program. 

En gevinst er den positive effekten av endringene som prosjektet eller programmet innebærer. Gevinstrealisering er disiplinen som skal sørge for at det skjer. Skal du lykkes med å få de fordelene du ønsker ut av et program eller prosjekt, er det avgjørende at fordelene er reelle: Interessenter må kreve dem, og det må være hjerteblod, så det betyr faktisk noe om du oppnår dem. effekter eller ikke. Så det bør ikke være imaginære gevinster som pumper opp en business case urealistisk. Med gevinstrealisering som en tilnærming til planlegging og evaluering av ditt prosjekt eller program, styrer du unna både de urealistiske og de urealiserte gevinstene. 

Hvorfor er gevinststyring viktig?

Et prosjekt og spesielt et program som holder seg til tid og budsjett, men som ikke realiserer de forventede gevinstene, er en mislykket innsats. Og det er mange av dem i både private og offentlige organisasjoner. Med profesjonell og dedikert gevinstrealisering kan du derimot:

  • Sørg for at ønskede effekter, resultater og gevinster realiseres
  • Øke ansattes trivsel
  • Forbedre kvaliteten på servicen eller tjenestene
  • Øk kundetilfredsheten
  • Oppfylle et lovkrav

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Managing Director

Tlf: +47 916 74 018

La oss hjelpe deg med å optimalisere effekten av dine prosjekter

Når Peak hjelper organisasjoner med å realisere verdien av sine prosjekter, tar vi hensyn til organisasjonens situasjon, erfaring og modenhet. Enten du mangler en felles forståelse og et felles språk om gevinstrealisering, har behov for å starte et nytt initiativ, eller ønsker å forbedre metodikken din generelt, gir vi gjerne råd om hvordan du når dine mål.

Relaterte artikler

Start ditt prosjekt med den riktige avslutningen

Andre tjenester

Strategi- og forretningsutvikling
Endringsledelse