Lean Portfolio Management - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Lean Portfolio Management

Print Friendly, PDF & Email

Smidige team er effektive, fokuserte og med klare prioriteringer som sikrer levering av akkurat den verdien som kundene etterspør. De trenger også smidig porteføljestyring som samsvarer med måten de jobber på – men dette er det vanskelig å få på plass. 

For å realisere det fulle potensialet til blant annet smidige teams og release trains, må en rekke rammebetingelser være på plass. En av rammebetingelsene er bruk av smidig porteføljestyring. Ved å bruke klassisk porteføljestyring på toppen av smidige teams og release trains, vil det oppstå venting og bortkastet tid ved eksempelvis prioritering og finansiering av tiltak.  

Med Lean Portfolio Management (LPM) sikrer du flyt, transparens og fleksibilitet i porteføljeforvaltningen og du får etablert et rammeverk for løpende prioritering og finansiering som støtter opp om de initiativene som skaper mest kundeverdi. I tillegg sikrer du åpenhet for de enkelte teamene, slik at det er tydelig hvordan deres daglige arbeid understøtter strategien. 

Hva er fordelene med Lean Portfolio Management?

Selv om du er på god vei mot en transformasjon eller anser den som fullført, vil styrking av smidig porteføljestyring som støtte til smidige teams og release trains kunne bidra til å realisere det agile potensialet i enda større grad. Det kan for eksempel være: 

  • Raskere beslutningsevne mht. (om)prioritering og påfølgende konsekvenser 
  • Økt åpenhet mellom strategi og gjennomføring 
  • De beste teamene jobber med rett jobb til rett tid 

Print Friendly, PDF & Email
Richard Grunnvåg

Richard Grunnvåg

Konsulent

Tlf: +47 408 28 303

Skal vi sparre om smidig porteføljestyring?

La oss bidra med å identifisere hvordan smidig porteføljestyring kan støtte dine smidige teams og release trains. Med vår tilnærming og erfaring kan vi bidra ved å støtte der smidig porteføljestyring gir mest verdi for deg. 

Andre tjenester

Smidig ledelse og transformasjon
Agil transformasjon