Endringsledelse - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Endringsledelse

Print Friendly, PDF & Email

Organisasjoner består av mennesker, og prosjektarbeid bygger på relasjoner. Derfor krever en vellykket transformasjon at du vet hvordan du skal sette deg selv i andres sko og lede dem trygt gjennom endringene. Derfor bruker Peaks endringsledere mindre tid bak pulten og mer tid med menneskene. 

Endringsledelse – eller organisatorisk endring – handler i bunn og grunn om å hjelpe et individ eller en gruppe fra en situasjon til en annen. Å forstå deres utgangspunkt og hva de også er opptatt av ved siden av akkurat denne endringen. Implementering av nye IT-systemer, endring av arbeidsflyt eller fusjoner er derfor ikke bare tekniske øvelser. Det handler om mennesker. Og om å forutse utfordringene som vil dukke opp. Det viktigste verktøyet i denne forbindelse er bena dine – som kan frakte deg rundt til de involverte for å inngå nære samarbeid. Selvfølgelig hjelper det også å forstå anerkjente rammeverk og ledelsesprinsipper. 

Hva er effekten av god endringsledelse? 

Både ansatte og ledere som ikke er tilstrekkelig involvert, kan bli tunge motstandere. I verste fall kan de svekke initiativets resultater. Men med riktig endringsledelse kan du forutse slike situasjoner og skape verdier ved å: 

  • Realisere gevinstene med prosjektet 
  • Skape utviklende og innovative samarbeidssituasjoner 
  • Sikre motivasjon blant ansatte og ledere 
  • Skape en raskere og bedre forankret overgang til drift 

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

Managing Director

Tlf: +47 982 80 145

Skal vi hjelpe?

Vi kan hjelpe din organisasjon med å avklare roller og ansvar, utforme en endringsplan og legge struktur på dine endringsaktiviteter. På denne måten kan du oppnå en mye bedre suksessrate og realisering av strategien din. Vi vurderer din unike situasjon og utfordringer, og sammen identifiserer vi relevante initiativ som styrker din posisjon for å kunne sikre effektiv endring, uansett om det er i forhold til et enkelt prosjekt/program eller virksomhetens generelle evne til å gjennomføre endringer. 

Relaterte artikler

Start ditt prosjekt med den riktige avslutningen

Andre tjenester

Strategi- og forretningsutvikling
Gevinstrealisering