Anskaffelser - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Anskaffelser

Print Friendly, PDF & Email
Anskaffelse av utstyr og IT er en omfattende prosess  

Det er flere mulige fallgruver i et anskaffelsesprosjekt – i alle de ulike delfasene, spesielt om anskaffelsen er et utviklingsprodukt. Det krever god innsikt og forståelse for prosjekt-, kontrakt- og leverandørstyring. I tillegg er kompetanse innen endringsledelse og gevinstrealisering viktig for å sikre resultatene ved anskaffelsen. 

Hva er fordelene med ekstern rådgivning under anskaffelser? 

Med ekstern støtte ved anskaffelsene dine får du erfarne øyne og hender på alle elementer i prosjektets livssyklus. 

Det gir deg: 

  • Tilgang til beste praksis 
  • Erfaren prosjektledelse 

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Managing Director

Tlf: +47 916 74 018

Skal vi ta oss av ditt innkjøpsprosjekt?

Står du foran et anskaffelsesprosjekt og trenger rådgivning står vi klare til å hjelpe deg! 

Peak Consulting Group har praktisk erfaring med innkjøpsprosjekter fra noen få millioner, til over en milliard. Vi kan bistå deg i hele prosjektets livssyklus fra de første analysene, til evaluering av tilbud, gjennomføring og evaluering av verdirealisering. 

Andre tjenester

Strategi- og forretningsutvikling
Gevinstrealisering
Endringsledelse