SKAGEN – Agil rådgivning - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

SKAGEN – Agil rådgivning

Print Friendly, PDF & Email

I Peak tror vi at en viktig suksessfaktor i endringsprosesser er å bruke lederne som endringsagenter. Vi ønsker derfor å se på hvilke faktorer våre kunder verdsetter når de skal inn i endringsprosesser.

Vi stilte Pål Bergskaug tre spørsmål for å få et inntrykk av hvordan SKAGEN oppfattet måten å jobbe på, om det ga resultater og hvordan de skal jobbe videre for å sikre at arbeidet opprettholdes.

SKAGEN ønsker økt kundekvalitet, en bedre kundeopplevelse og høyere entusiasme i teamene. Director Wealth Management, Pål Bergskaug, engasjerte Peak Consulting Group med Eirik Reppen som agil coach.

Vi har intervjuet både Eirik, som jobber som konsulent i Peak, og Pål Bergskaug, for å få et innblikk i arbeidet og resultatet av leveransen.

Hva fikk du ut av samarbeidet med Peak Consulting Group?

Bergskaug svarer at det dype engasjementet Eirik og Peak viste skapte engasjement blant de ansatte. Det at Eirik var med på teammøter og ga tilbakemeldinger gjorde at medarbeiderene kunne fokusere på kundene. En viktig del av arbeidet var å bygge en sterkere relasjon til kunden og derigjennom bedre kundeopplevelsen.

Det er dette engasjementet Peak ønsker å skape hos bedriftene. Dette er grunnen til at vi sier at vi «sammen skal gjøre strategier og planer til handlinger og resultater». For Peak er det viktig at våre konsulenter jobber på en slik måte at organisasjonen skal kunne fortsette arbeidet når konsulenten er ute av bildet. Derfor er det viktig å inkludere alle medarbeiderne i prosessen og lage gode rutiner slik at planene ikke bare blir planer.

Hva tror du om muligheten for å skape varig endring i dette tilfellet?

Mulighetene er der svarer Pål, men det forutsetter at lederne er aktive i prosessen. Det som ble viktig for oss var å skape en feedbackkultur. Dette ble et viktig element for fortsettelsen av arbeidet. Han understreker også viktigheten av at lederne skal fungere som endringsagenter. Lederne må stå frem som gode eksempler og få med seg medarbeiderne.

Hva mener du er de største utfordringene innen investeringsrådgivning fremover?

Det Pål ser på som bransjens største utfordringer når det gjelder investeringsrådgivning i fremtiden er balansen mellom bruk av kunstig intelligens og menneskelig intelligens. Flere og flere har lansert sine digitale løsninger for rådgivning. Per dags dato har de ikke dybden som de menneskelige rådgiverne har, men de er i stadig utvikling.

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

Det dype engasjementet Eirik og Peak viste skapte engasjement blant de ansatte.

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde

Har du lyst å holde deg oppdatert?