Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS

Print Friendly, PDF & Email
Om Storebrand

Storebrand er den største kapitalforvalteren og markedslederen innen pensjon og livsforsikring i Norge.

Bakgrunn for prosjektet

I 2021 ble Storebrand kontaktet av Danske Bank for å høre om de var interessert i å kjøpe Danica Pensjonsforsikring AS – den norske avdelingen av Danica Pension. Storebrand ba Peak Consulting Group være deres strategiske rådgiver for oppkjøpet og deretter støtte i planlegging og forberedelse av integreringen av Danica Pensjonsforsikring i Storebrand.

Prosjektets omfang

Danica Pensjonsforsikring AS hadde en markedsandel på ca. 6 % i det norske markedet på bedriftspensjon og livsforsikring. Virksomheten var tett integrert i Danica Pension Danmark og Danske Bank for å oppnå effektiv levering av deres tjenester. Denne integrasjonen hadde blitt utviklet over mange år. Når Danske Bank ønsket å selge denne virksomheten måtte det nøye vurderes verdien av Danica Norge som et frittstående av selskap samt den tekniske og operasjonelle utfordringen med å skille ut denne enheten. Alt fra selskapets kjernesystemer til alle de ulike administrative systemene skulle skilles ut og fungere frittstående når Storebrand overtok.

Deretter var det viktig å gjennomgå hvordan selskapet skulle integreres i Storebrands eksisterende virksomhet for å sikre verdien fra oppkjøpet – produkt- og kundeporteføljer, organisatorisk tilpasning, fremtidig teknisk plattform mv.

Prosjektet opererte i et miljø med høy intensitet, høy grad av usikkerhet og høy kompleksitet. Kjøpesummen på 2 milliarder kroner var basert på en business case som skulle realiseres. På grunn av konkurransesensitiviteten, ble informasjonsdelingen i forberedelsene begrenset, noe som skapte høy grad av usikkerhet og resulterte i utstrakt bruk av hypoteseplanlegging. Det brede produktspekteret, multiorganisasjonsavhengighetene og det teknologiske oppsettet skapte en betydelig kompleksitet både i planlegging og ledelse av prosjektet. 

Peak Consulting Groups rolle

Peak Consulting Group har støttet toppledelsen med råd om de fleste kommersielle og operasjonelle vurderinger gjort av prosjektet, samt støttet intern prosjektleder i Storebrand med gjennomføringen av oppkjøpet og planlegging av integrasjonen. Vi har også vært med på å legge til rette for etablering og gjennomføring av et felles integrasjonsprosjekt mellom partene frem til integrasjonsfasen.

Vi har jobbet som en integrert del av Storebrands leveranseorganisasjon, som består av alle berørte enheter i organisasjonen.

Peak har spesifikt vært involvert i følgende deler av prosjektet:

  • Bidratt i planleggingen og ledelsen av prosjektet samt utarbeidelse av felles separasjons- og migreringsplan for overtakelsen av Danica 
  • Strategisk rådgivning knyttet til kommersielle, teknologiske og forretningsmessige forhold knyttet til budet og overtakelsen
  • Ledelse av arbeidsstrøm for migrering av produktporteføljer samt støttet utviklingen av strategiske allianser og løsninger med nye distributører
  • Tilrettelagt og dokumentert løpende dialog, samt støttet utviklingen av beslutningsdokumentasjon for selskapets ledelse
Resultater og verdi for Storebrand

Peak hadde et betydelig bidrag i å sikre Storebrands investering på 2 mrd. NOK. Gjennom unik innsikt i pensjonsbransjens dynamikk på strategisk og operativt nivå bidro Peak til å redusere risiko i transaksjonen og optimalisere gjennomføringen av transaksjonen.

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

«En stor takk til dere i Peak Consulting Group – Norge for god strategisk støtte underveis i prosessen! Dere har vært entusiastiske, dedikerte og samarbeidet veldig godt med de andre rådgiverne og nøkkelpersonene i Storebrand.»

Geir Holmgren, CEO, Storebrand Livsforsikring

Se flere caser

Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde
SKAGEN – Agil rådgivning

Har du lyst å holde deg oppdatert?