Prosjekter med krisestyring - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Prosjekter med krisestyring

Print Friendly, PDF & Email

Skap kriseberedskap og beskytt prosjektene deres

Kriser oppstår eller erkjennes plutselig og setter betydelige menneskelige eller materielle verdier på spill. Det kan være ganske vanskelig å forutse når og innenfor hvilket område krisen oppstår og får effekt. I tillegg har alle berørte som oftest kort tid til å reagere på krisen. Det kan ha fatale følger for prosjekter i organisasjoner og virksomheter. 

Kan man planlegge for det uforutsette?

Ja, delvis. Men det krever at organisasjonen og dens ledere som helhet begynner å vende seg til tanken om kriser og uforutsigbarhet som et vilkår for alle prosjekter. Ved å akseptere at ting kan bli snudd på hodet skaper organisasjonen gode vilkår for at en ut-av-boksen tankegang kan vokse frem. 

Når vi jobber med kriserobusthet blant våre kunder anbefaler vi alltid at de starter med å utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen beskriver hvordan den overordnede krisestyringen skal foregå når de alminnelige ressursene og rutinene ikke lenger strekker til. Her kan fokus være:

  • Hvilke rammer kriseledelsen har på kort og lang sikt – minimum innenfor beslutningsmyndighet og økonomi
  • Hva og hvor ofte kommuniseres det ut til medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Hvilken (IT) infrastruktur benyttes
Proaktiv krisestyring i prosjekter

Hvis vi fokuser på prosjekter i krisetider, så er et prosjekt en investering som ivaretas på vegne av aksjonærer og andre interessenter, og disse skal derfor beskyttes når kriser oppstår. For å kunne etablere den rette beredskapen omkring prosjektene er vår anbefaling alltid å ha foretatt følgende handlinger i forkant:

  1. Skap et felles enighet om prosjektenes betydning
  2. Fastlegg governance-strukturen i relasjon til betydningene og utarbeid passende dokumentasjon
  3. Gjennomfør undervisning og trening i kriseledelse
  4. Øv din prosjektorganisasjon i kriseledelse

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Kriser oppstår eller erkjennes plutselig og setter betydelige menneskelige eller materielle verdier på spill. Det kan være ganske vanskelig å forutse når og innenfor hvilket område krisen oppstår og får effekt.

Kom godt i gang med programmet
Møter finansaktørene dagens rådgivningsbehov?

Har du lyst å holde deg oppdatert?