Richard Grunnvåg - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Richard Grunnvåg

Peak team

Print Friendly, PDF & Email

Richard Grunnvåg er rådgiver med 8 års erfaring fra bank, finans og livbransjen hvor han har hatt ulike roller med forretningsutvikling som fellesnevner.

Profil og kompetanse

  • Prosjektledelse – basert på både tradisjonelle og agile metoder
  • Forretningsutvikling/Business Analyst
  • Prosessautomatisering
  • Livsforsikring og pensjon

Richard startet sin karriere på kundesenteret i Nordea Liv hvor han fikk erfaring med førstelinje kundekontakt og unikt innblikk i hele bedriftens verdikjede. Dette ga et tidlig fokus på kundetilfredshet og hvordan bl.a. systemer og prosesser kan optimaliseres for å oppnå dette. Richard utfordrer stadig «status quo» og ble fort dratt inn i prosjekt- og utviklingsarbeid. 

Richard har de senere årene jobbet med å teste og nyttiggjøre seg av ny teknologi. Han har vært prosjektleder for implementering og utvikling av samtalebasert AI (chatbot), samt ansvarlig for å drive gjennom automatisering av manuelle prosesser ved bruk av Robotics (RPA). Richard har erfaring med kulturelle og kommersielle aspekter ved å jobbe i et multinasjonalt selskap ved bl.a. å ha ledet migreringen av lokal IT infrastruktur over til sentraliserte nordiske IT-løsninger. 

 

Han har en spesiell interesse for temaer som:
  • Drive utviklingsprosjekter med fokus på brukerens behov og rask kommersialisering
  • Ta i bruk teknologi for å skape gode løsninger – både for kunder og ansatte
  • Jobbe sammen med teamet for å levere resultater

Møt teamet

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tlf: +47 9167 4018