Arbeidet i en styregruppe - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Arbeidet i en styregruppe

Print Friendly, PDF & Email

Først når det er skapt balanse i styregruppen, og det ikke foreligger tvil om rolle og ansvarsfordeling, kan man begynne å arbeide med styregruppens lederegenskaper. 

Som leder skal man være visjonær, man skal være i stand til å kunne kommunisere sine visjoner og fortelle hvordan man kommer i mål. En begeistring for prosjektet er samtidig nødvendig for å motivere deltagerne til den reisen som styregruppen sammen skal ut på.

Fremfor alt så skal en leder ha evnen til å skape tillit i en organisasjon. Det som gjør det ekstra vanskelig å være medlem i en styregruppe, er at et prosjekt er en midlertidig organisasjon som typisk varer et halvt til et helt år.

Derfor blir det en utfordring når man som styregruppemedlem skal ut i en ny organisasjon og skape tillit, og tillegg skape et team som skal prestere og levere oppgaven relativt raskt.

Mange prosjekter starter med å være bakpå!

Det er som regel en deadline og er sjelden en mulighet for å sette seg ned og legge en plan der man selv kan bestemme endelig deadline.

Det medvirker til at lederen og teamet er under press fra begynnelsen. Derfor er det alminnelig å tenke at arbeidet skal starte raskest mulig. Dessverre resulterer det ofte i at lederen og teamet ikke har tid til at bygge tillit eller lære hverandres styrker så vel som svakheter å kjenne.

Manglende tillit i styregruppen medfører ofte at medlemmene stiller seg kritisk overfor hverandres kompetanse og derfor blir det ikke levert til tiden. Den manglende tilliten sinker styregruppens arbeid med frustrasjon og uønsket distraksjon.

De fleste styregrupper fungerer ikke som et team.

Undersøkelser har vist at team som avsetter tid til å lære hverandre å kjenne og skaper tillit i starten av prosjektet, på tross av deadlines og et tettpakket program, oppnår bedre resultater enn de som ikke prioriterer det.

Styregruppens arbeid

En annen faktor som er like viktig som tillit, er evaluering og læring. Styregruppen bør evaluere seg selv med jevne mellomrom. De skal evaluere hvordan det går individuelt, hvordan det går med samarbeidet og viktigst av alt; er det noe som bør gjøres annerledes?

Vi forsøkte å overbevise både prosjektlederen og de resterende styregruppemedlemmene om at som en del av evalueringen skulle prosjektlederen vurdere styregruppemedlemmene og deres ledelseskompetanser.

Det var ikke enkelt å selge inn til verken prosjektleder eller styregruppemedlemmer, men det åpnet for noen gode samtaler rundt temaet, noe man ofte kommer langt med…-  Janick Wrona, IDA.

For å oppnå fremdrift er det nødvendig å måle effekten av det arbeidet man utfører.

Det kan være et godt argument når man som leder ønsker å overbevise de resterende styregruppemedlemmene om at alle bør involveres i evalueringen ettersom gruppens felles mål er å komme suksessfullt i mål som et team.

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Min påstand er at styregruppens lederegenskaper er avgjørende for om prosjektet blir en suksess eller ikke…

- Janick Wrona, IDA.

Det grønne skiftet – en lang rekke mikroendringer
Vannmelonprosjektet - start samtalen om ærlig prosjektledelse

Har du lyst å holde deg oppdatert?