Fem  tegn på en god programleder - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Fem  tegn på en god programleder

Print Friendly, PDF & Email

I en verden som raskt endrer seg er det avgjørende at man som programleder er i stand til å følge med i utviklingen og sikre strategisk kontroll over pågående initiativer. Men hva er de viktigste kvalifikasjonene og kompetansene en programleder bør besitte?

Fem elementer er blant de mest avgjørende for programlederen: ledelseskompetanser, organisasjonsforståelse, effektfokus, personlighet og teoretisk kompetanse.

Managing Successful Programmes, MSP, definerer programmer som midlertidige fleksible organisasjoner satt ut i verden for å koordinere, styre og overvåke implementeringen av en gruppe relaterende prosjekter og aktiviteter for å levere et ønsket resultat  relatert til organisasjonens strategiske mål.

Ledelse

For det første er ledelse avgjørende.

Som programleder kommer du til å stå i en rekke situasjoner hvor du skal håndtere forskjellige forventninger, holdninger og krav til programmet.

Du skal snakke via din gode ledelse både ved å vise aksept og anerkjennelse av relevante forventninger, involvere og samarbeide med relevante parter, og samtidig ta de riktige beslutningene for å sikre fremdrift og måloppnåelse.

Det er en fordel hvis du allerede har ledelseserfaring fra tidligere, en erfaring som likevel ikke nødvendigvis må komme fra lignende programmer.

Et annet nøkkelord er organisasjonsforståelse: viktigheten av som programleder å kunne navigere i organisasjonen og forstå kulturen.


Programlederen

Programlederen skal være i stand til å orientere i organisasjonen og kjenne sine mest vesentlige interessenter, som du skal kunne formidle og samarbeide situasjonsbestemt med. I tillegg, navigere mellom interne og eksterne ulikheter og interessekonflikter.

Effektfokus og forankring understreker viktigheten av som programleder å ha strategisk forståelse og helhetsperspektiv.

Helt grunnleggende skal du være i stand til at holde målene for øye og sikre at programmets samlede kvalifikasjoner også utnyttes til å sikre den tværorganisatoriske forankringen og endringen i organisasjonen. Personlig skal du som programleder være nærværende og lyttende, samtidig sette rammebetingelser og være i stand til å kommunisere og formidle på alle organisatoriske nivåer.

Du skal (er)kjenne dine styrker og svakheter og supplere deg klokt.

Du skal kunne romme egen og andres frustrasjon i situasjoner med stor usikkerhet og skape forståelse, engasjement og forpliktelse til programmets mål og gevinster. Som det femte og siste ble det påpekt at programlederen skal kunne sin teori, og her kommer begrunnelsen.

Solid verktøykasse

Du skal som programleder ha en solid verktøykasse og være i stand til å vurdere dine metoder og teknikker med hensyn på relevans og brukbarhet i en gitt situasjon. 

Din teoretiske faglighet er med på å understøtte din ledelse slik at det dannes grunnlag for å skape et nødvendig overblikk og struktur for at programmet når målet.

For å styrke din ledelse anbefaler vi at du supplerer din programrelevante faglitteratur innenfor styring/management med studier av faglitteratur innenfor ledelse/leadership.

Tenk bredt og tillat deg selv tilstrekkelig tid til ettertanke og refleksjon over ditt virke, dine utfordringer, din håndtering av utfordringene samt, læringspunkter du erfarer og kan anvende i andre situasjoner. Sist men ikke minst er det rikelig kompetanseutvikling å hente i faglige nettverk, hvor du sparrer med andre likestilte.

Print Friendly, PDF & Email

Som programleder kommer du til å stå i en rekke situasjoner hvor du skal håndtere forskjellige forventninger, holdninger og krav til programmet

Selvvalgt Egen pensjonskonto – Blir det et marked?
Forsikringskonferansen 2020 – Bærekraft og Egen pensjonskonto

Har du lyst å holde deg oppdatert?