Selvvalgt egen pensjonskonto - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Selvvalgt egen pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

Ja, det ser ut til å bli et spennende marked for selvvalgt Egen pensjonskonto

Myndighetene ønsker mer pensjon for hver sparte krone. Dette ønsker de å oppnå ved å samle pensjon fra ulike arbeidsforhold i én pensjonskonto hvor forvaltningskostnaden skal være lik for hele kontoen. Det innebærer at kostnadene for kundene blir lavere, men også at mye av inntektene til pensjonsleverandørene forsvinner. I tillegg skal nye tilbydere kunne forvalte pensjonen og arbeidstaker kan selv velge hvem som skal forvalte pengene.
For at myndighetene skal oppnå hensikten med mer pensjon for pengene så må det bli et velfungerende flyttemarked hvor både kunde og tilbyder tjener på det.

Våre undersøkelser viser at konsumentene er positive til endringene og vil vurdere å flytte pensjonen til en selvvalgt leverandør – men ikke på eget initiativ. Et stort medietrykk vil kunne gjøre det interessant for mange å sette seg inn i det og ta et valg.

De nye tilbyderne i markedet vil være banker, fondstilbydere og medlemsorganisasjoner. Flere ønsker en andel av midlene som nå utsettes for konkurranse. Bankene og fondstilbyderne vil samle alle kundenes sparemidler for å kunne gi bedre oversikt og rådgivning. Spesielt bankene ser Egen pensjonskonto som en naturlig del av sine rådgivningskonsepter.

Banken ser også ut til å være det naturlige kontaktpunktet for de fleste konsumentene, men de fleste ønsker å ta et veloverveid valg og vil høre med flere før de flytter pengene. Pensjon oppleves som komplisert og vil i de fleste tilfeller kreve en viss personlig rådgivning før pengene blir flyttet.

Print Friendly, PDF & Email

Se andre publikasjoner

E-bok - Endring i praksis
Digitalt salg av personforsikring
Benchmark av digital rådgivning
Møt oss

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tel: +47 916 74 018