Digitalt salg av personforsikring - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Digitalt salg av personforsikring

Print Friendly, PDF & Email

Personforsikring er viktig for personkundene

De gir økonomisk trygghet ved inntektsbortfall og dermed mulighet til å opprettholde bo- og livssituasjon om noe skjer med seg selv eller noen i familien.

For aktørene er det lønnsomme produkter og skaper en sterkere relasjon med kunden.

Tradisjonelt selges disse produktene i fysiske møter med rådgiver, i bankenes filialer eller i forsikringsselskapenes agentnettverk. Dette er kostbar distribusjon og kapasiteten er redusert over tid.

Mange aktører utforsker derfor mulighetene i digitale salgskanaler.
Hvor gode er disse i dag og hvordan ser aktørene for seg den videre utviklingen av dem?

For å svare på dette har vi gjennomført en undersøkelse der vi har testet de digitale løsningene hos 11 aktører, samt intervjuet flere av dem.

På basis av dette gir denne rapporten et godt bilde av hvor langt aktørene har kommet og et perspektiv på veien fremover. Målet med undersøkelsen er å gi et bedre bilde av hvor vi står og hvor markedet synes å bevege seg.

Print Friendly, PDF & Email

Se andre publikasjoner

E-bok - Endring i praksis
Benchmark av digital rådgivning
Selvvalgt egen pensjonskonto
Møt oss

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tel: +47 916 74 018