E-bok - Endring i praksis - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

E-bok – Endring i praksis

Print Friendly, PDF & Email

Når du skal gjennom en endring, må du aktivt involvere menneskene som er en del av endringen.

Endringer handler om mennesker. Det har du kanskje hørt før. Likevel er det lett å glemme det menneskelige perspektivet når man står midt i endringen selv. En konsekvens av dette er dårligere utbytte av gevinster etter prosjektets levetid.

I «Endring i praksis» får du en oversikt over endringens utfordringer og hvordan de bør håndteres. Fellesnevneren for anbefalingene, er hvordan du skal involvere mennesker som blir påvirket og som skal medvirke under hele prosessen. Eksempler fra virkeligheten underbygger våre anbefalinger og viser hvorfor de menneskelige dimensjonene er viktig i endringer.

Vår transformasjonsmodell har mennesker i sentrum. I e-boken går vi gjennom hvordan menneskene kan inkluderes i modellens fire grunnelementer. Disse mener vi er sentrale for å lykkes med transformasjonsprosessen:

❯ Mål og resultat
❯ Organisering og prosesser 
❯ Lederskap og eierskap
❯ Kompetanser og evner 

E-boken er gratis ved å registrere seg til vårt nyhetsbrev. Ved å laste ned denne publikasjonen aksepterer du Peaks persondatapolitikk.

Print Friendly, PDF & Email

Se andre publikasjoner

Digitalt salg av personforsikring
Benchmark av digital rådgivning
Selvvalgt egen pensjonskonto
Møt oss

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tel: +47 916 74 018