Det grønne skiftet – en lang rekke mikroendringer - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Det grønne skiftet – en lang rekke mikroendringer

Print Friendly, PDF & Email

Mange bedrifter har begynt eller skal i gang med «det grønne skiftet». Utfordringen er å skape varig endring. Skal man få til denne varige tilpasningen må det skje gjennom en lang rekke mikroendringer.   

Transformasjoner starter med glanspapir – men hva så?

Transformasjoner starter ofte med polerte powerpoints, nye nettsider og elevator pitches. Det store «hvorfor» er godt forberedt og positivt formulert.

Vi møter ofte kunder som har laget en strategi, en visjon eller lignende. Selv om målet er på plass, er de usikre på hvordan de skal komme seg fra dagens situasjon til det ønskelige fremtidsscenarioet. Andre ganger engasjerer vi oss når organisasjonen har prøvd å planlegge og konkretisere en stund, men hvor endringene har stagnert. Det kan være flere grunner til at transformasjonen har stoppet opp – den daglige driften krever all oppmerksomhet, energien og entusiasmen har avkjølt, nøkkelpersoner har forsvunnet, ambisjonene stemmer ikke overens med organisasjonens kapasitet, eller utfordringer og brannslukking har tatt overhånd.

Kort fortalt – Våre kunder ber om sparring, inspirasjon eller rett og slett om hjelp til å styre og lede transformasjonen. Dette fordi det er veldig vanskelig å komme fra visjoner til handling. Det er alltid vanskelig. Det er ingen snarveier. Å endre en organisasjon er aldri trivielt. Endringene skjer ikke av seg selv bare fordi målene er godt formulert eller ambisjonene er store. 

Endring er noe som skjer litt etter litt

Vi tar den tilnærmingen at endringer ofte skjer i små porsjoner. Det høres kanskje litt lite ambisiøst ut, men vår erfaring er at det ofte er de små stegene som utgjør forskjellen. Hverdagen vår er styrt av vaner, av måten vi vanligvis jobber sammen med andre på, av trygghet og forutsigbarhet i de kjente arbeidsprosessene. I mange bedrifter er det gode erfaringer med mindre lokale endringer som kommer av de ansattes ideer og ønske om håndterbare endringer. Med andre ord det vi enkelt kan gjøre. Det handler altså om å utnytte endringsevnen som allerede er til stede i organisasjonen.

Hvordan jobbe med mikroendringsperspektivet?

Har du hørt historien om katedralbyggeren? En filosof kom over tre arbeidere som hugget stein. Han spurte hver og en av dem hva de holdt med. Den første svarte «jeg hugger stein», den andre svarte «jeg tjener til livets opphold», mens den siste svarte «jeg bygger katedral». Endringsperspektivet hos den enkelte medarbeider kan være helt avgjørende for å skape varig endring.

Hos Peak er vi klar over hva som skjer «der strategi møter mennesker». Derfor er det nødvendig å jobbe systematisk med mikroendringene på alle nivåer i organisasjonen. Det er ingen «quick fix». Alle som har jobbet med transformasjoner, endringer, utvikling – eller hva du kaller det – vet dette. 

Husk at endringene kan se veldig annerledes ut avhengig av rollen i organisasjonen. Lederens nye måte å tenke og jobbe på er selvsagt annerledes enn den ansatte som har kundekontakt. Faktisk er det noe vi ofte glemmer, selv om det er intuitivt åpenbart.

En hjelpende hånd

Når vi hjelper organisasjoner med transformasjoner, har vi ulike måter å tilnærme oss det på avhengig av organisasjonen. I Peak bruker vi mange ulike metoder og verktøy som gjør det lettere for alle å forstå hva vi skal oppnå og veien dit. Vi beskriver for eksempel «mellomstasjonene» – det vil si de mindre endringstrinnene underveis, for å gjøre veien mot strategien mer konkret. Vi involverer de som trenger å endre praksis. De er de fremste til å identifisere og iverksette dem. Det er menneskene som gjør en lang rekke initiativer og mikroendringer som sammen starter og gjennomfører en større endring. Selve transformasjonen.

Vi kan hjelpe din organisasjon med å avklare roller og ansvar, utforme en endringsplan og legge struktur på dine endringsaktiviteter. På denne måten kan du oppnå en mye bedre suksessrate og realisering av strategien. Vi vurderer din unike situasjon og utfordringer, og sammen identifiserer vi relevante initiativ som styrker din posisjon for å kunne sikre effektiv og varig endring.

Print Friendly, PDF & Email

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Det er de små stegene som utgjør forskjellen.

Vil du ta en prat om temaet?

Styringsgruppen - en uslepen diamant
Kom godt i gang med programmet

Har du lyst å holde deg oppdatert?